Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyitott idők

 Józanul átgondolva a világtörténelmet, a jövőben számíthatunk háborúkra, természeti katasztrófákra, békeidőre, az emberi tudás növekedésére, egyes tényezők felbecsülésére, mások meggyengülésére, emberi jóságra, és gonoszságra. Minderre felkészíthetjük gyermekünket okosan. Választhatunk Nekik iskolát, szakmát, különórát, taníthatjuk nyelvekre.

De vajon másféle józan előkészületet is tarthatnánk számon?

A gyermek lelkével való foglalkozás jelentőségét valamennyire felismerte korunk. Ám vallásos nevelése, és üdvössége folyamatosan hanyatlásban van, akár a családi kapcsolatok, családok erőssége, és egyre nagyobb hiány van a szeretetből az atomizálódó, felbomló emberi, társadalmi kötelékek mellett.

 

Vegyünk hát elő egy kétezer éves receptet a boldog emberi élethez -saját és gyermekeink legehető legnagyobb boldogságához!

Végy egy férfit és egy nőt, készítsd fel őket, hogy egészséges, teljes emberek legyenek. Neveld őket szeretetre, gondolkodásra, értékekre, becsületre, hűségre, hogy majd az esküvőjükön valami igen nagy dolgot élhessenek át. Mutasd be Nekik Istent, hogy milyen, ha egész életüket rá alapozzák, imádságban, szeretetben, és egymást szelíden elviselő javításában. Legyenek felelősek egymásért, és a világra hívott életekért! Fogadjanak el minden gyermeket áldásként, bölcsen, időszakos önmegtartóztatásban éljenek, ha erre úgy érzik, mégsincs lehetőségük.

Nekem valaki azt kívánta, hogy nem kell boldogabb házasság, mint az Övé -csak olyan legyen! Halála előtt is mosolyogva nézett a Férjére,a "kis eretnekére", és fiatalként hozzájuk jártam töltekezni, annyi örömet, energiát adott ennek az idős házaspárnak a jelenléte, szterető bölcsessége!

 szentlelek2-218x218.jpg

Nos: hiszel-e a mi Urunk, Jézus Krisztus második eljövetelében?

Gyors fordulat?

Mik az idők jelei?

Ez a néni nagyon mondogatta, hogy az utolsó időket éljük, s én is közeledni éreztem, de nem ennyire, mint most! Józanságra vagyunk intve, s a napot és órát nem tudjuk, ne dőljünk be hamis prófétáknak.

Egyébként is: legyünk készek mindég meghalni -ugyan mi különbség van az utolsó ítélet és a halál között?! Engeszteljünk, és imádkozzunk, hogy ne kárhozzanak el szeretteink, és egyáltalán -bárki. Ne kelljen az örökkévalóságig szenvedni. Aki látta a pokolt, az nem képzeleg többé atrról, hogy milyen unalmas hely a Menyország, és milyen jó társaság van a pokolban. Aki csak egy kis betekintést látott a pokolból, annak az olyan hely, ami a föld összes nyomorát, fájdalmát, háborúját, brutalitását inkább egyben elviselhetőnek érzi, mint azt, ami ott van. Nem a tűz, a kénkő, bűz, forróság, neem... ez vajmi kevés abból, ami ott bárkire vár!

 

Az utolsó figyelmeztetés. Jönnek a hamis próféták. Az anrtikrisztus a világosság angyalaként tűnik fel. Vége a pápaságnak. Hová lesznek a katolikusok, és hová a protestánsok. Egy nagy egyház, ami belülről kong az ürességtől, csak a kényelmes szeretet himnusza, ahol bármit hihetsz, bármit szabad, csak vitatkozzunk kicsit róla, ha az megnyugtat, vagy a másiknak nem tetszik. Először fogadd el a homoszexualitás kiélését, majd az abortuszt és a "család tervezést", később majd a pedofíliát is kivesszük a büntető törvénykönyvből. Még pár évtizedet szoktatjuk hozzá az emberiséget, aztán ugyanúgy elfogadja a gondolatot, mint az előzőeket. Nem lesz már semmi érzéke az igazsághoz. Olyan nincs is. Bűn sincs. Mért pont a pedofília lenne? Ja, hogy már több évtizede folyik érte a lobbi, és még nem tudja az emberek gyomra befogadni? Nem baj! Majd! Ha a nők önlábukon mennek azért hogy gyermeküket szétstrancsírozzák a méhükben, vagy átszúrják születésök közben, a szerveit meg eladják, akkor olyan nagy ugrás lenne a kisgyermekek molesztálása?! Ennél már sokkal nagyobbat alkottak. A pedofília ahhoz képest, hogy kényelmi, vagy bármilyen szempontokból családok, anyák halomra öljék gyermekeiket minden nap, és erről még csak beszélni sem kell, szégyenérzetük se kell legyen, mert jogot adtunk nekik, hogy azt csináljanak a testükkel, -meg aki azon belül létezik,- ami akarnak.

 

Nade  miért is olyan hihetetlen Krisztus második eljövetele?! Miért kéne pont most foglalkoznunk vele?!

Talán mert nincs róla egyértelmű tanítás. Nem vagyunk tisztába a szavakkal, időpontokkal -minden csak találgatás.

Ne foglalkozzunk vele...?

 ...hát a Biblia is tanít, hogy várjuk! Akkormicsoda hit az, amely nem várja?! DE mit is?

Írva van az is, hogy imádkozzunk azért, hogy azok az idők megrövidüljenek, különben senki sem élné túl.

 

Hát miről is van szó?!

 

Stern Három királyokról szóló versében a móltat, jelent, jövőt együtt látja.

A Bibblia is ilyen. Nem az időpontokra kíváncsi. Egyébként is: az Atya kedve szerint dönti el, mi mikor legyen -s ezt az órát még a Fiúnak se nyilatkoztatta ki!

Mégis beszl róla Jézus, a Jelenések könyve, a szenthagyomány, és szentek és profán, nem hívők kapnak látomásokat, jóslatokat. Ott van Pió atya, Assisi Szent Ferenc, a magyar Natália nővér, és hajde sokan mások! Nosztradamusz is, igen. És csodák csodája, a próféciák több ponton egybevágnak!

Ott van a fatimai titok!  Megjövendölve az első és második világháború, Oroszország, a pokol, és számos más szenvedés.

Egy időszak lehet pár év, évtized, évszázad.

Ha az utolsó időket éljük, amiket az 1800-as évek közepe óta jeleznek az égiek, és az első világháború környékén volt egy látomás, ami szerint száz évre megengedte az Isten a Sátánnak, hogy kihivja az egyházát, és megpróbálja elpusztitani, ez épp most jár le, az aposztázia korát éljük a 70-es évek óta, mostmár a hivek, püspökök, papok feltehetően több mint fele, akarva, akaratlan a hittagadás bűnébe esett -igy vajon eltarthat-e még pár évig, évtizedig, évszázadig, meddig nyúlhat még az utolsó időszak?! SOkak szerint a haladék haladékát éljük ma. És utána mi következik?! Mi ttakar Krisztus eljövetele, és mi  fogja kikényszeríteni, hogyan fog zajlani?! Felkészüljünk erre mi, és felkészítsük gyermekeinket?!

A bölcs ember mindég tart elegendő olajat lámpásában. Mi pedig a Vőlegényt várjuk! Jöjj el Uram, Jézus!

      +++ Link itt :  http://5mp.eu/web.php?a=vegidok&o=5EDlqzOOc5      +++

Hogy milyen lesz az átmenet, mi kényszeríti ki és mi következik utána: ezeket pontosan megmondani nem lehet.

Átolvasva a próféciákat, a mi nemzedékünkben várható! Ahogy mondták, ezer évet megélünk, de ezreket nem. Ezt lehet a milleniumhoz, Krisztus születéséhez, de Krisztus mennybemeneteléhez is számítani. Így 2033. év számitana a Krisztus nélkül töltött 2000. évnek felelne meg, hiszen 33 évet töltött köztünk, ebből kb 6 évet tévednek a kronológiában, igy kb. 2027-ig meg kéne mindennek történnie, ha igaz, hogy Jézus valóban igy nyilatkozott a szóhagyományban, vagy látomásban. De már az első évszázadok zadban a bűn tetőfokára fog hágni, s engesztel kezdtek a kor bűneiért.      is tudtak arról, hogy a 19-20. sz A Malachiás féle pápasor jóslatnak is végére értünk. Ferenc az utolsó törvényesen megválasztott római pápa a sorban? Szent Ferenc szerint pedig az utolsó "pápa" nem lesz törvényesen megválasztva, hanem Isten pusztítót küld a bűneinkért! Az antikrisztus irányítja a világot, és a katolikusok megbotránkoznak, nem lesz hivatalos tekintély, amire tám,aszkodhatnának, a források összekuszálódnak. Látszólag a katolikus egyháznak vége. A Mária korszak után jön az angyali korszak: amikor annyira nem fogjuk tudni emberi ésszel átlátni a dolgokat, hogy angyalunkkal kell lennünk olyan lkapcsolatban, hogy felvilágosítson minket.

Két nézet van: az egyik szerint az elfajzott emberiség a Sátán kiszabadulásakor olyan hirtelen olyan nagy nyomorba és háborúba taszítódik, hogy a Teremtés fönnmaradása miatt az Istennek közbe kell lépnie közvetlenül: ez lesz egy ítélet, amikor csak a jók maradhatnak életben. A másik kibontakozó elgondolás szerint Isten irgalmával próbál megmenteni minket, ezért az Irgalmasság szentéve, és minden kegyelem, ami miatt még mindég látszólagosan békés, "jóléti" időket élhetnek sokan! Itt lehetőséget kapunk az engesztelésre, és a nagy ítélet elkerülésére: ha elegen, eleget engesztelnek, Isten talán megkönyörül, és az átmenet a világbékébe csendesebb átmenet lesz. Magyaro engeszteléséből indulna ki ez a világméretű engesztelő mozgalom: itt a Mi hivatásunk, és gyermekeinkké! Erre jön a Szentlélek, amikor utolsó intésként mindenki megvilágosodik a jó és rossz cselekedetei felől, egy hirtelen időpontban. Egy jel tűnik fel az égen, s ez mindenki számára egyértelművé teszi Krisztus királyságát, és ráébrednek Krisztus egy szent katolikus anyaszentegyházára! Ám ahogy eljön Krisztus, onnantól a pápaság közvetítő intézményére nem lesz szükség, bizonnyal ezzel vége valóban a pápaságnak, de még nem a Földnek, a teremtett világnak. Krisztus, mint a feltámadás után, meg-megjelenik, és maga uralkodik az egész bolygón!

Ez az átmenet három nappal jár.

Amikor farkasordító hideg éjjel lesz, és villámcsapások az estében, az a közvetlen előjel.

Előtte a bolygók mozgásában zavar látszódik, ekkor pedig a nap elsötétül, a Hold vérré válik. Ez a Jelenések könyvében,. Pió atya és számos más jövendölésben is helyet kap.

Előtte sokan pár év romlás, illetve 3 hónap komolyabb megpróbáltatást, háború félét várnak.

Már akkor sokan meghalnak. Ám ebben a három napban teljes sötétség lesz.

Elképzelésem szerint olvasmányaim alapján a nagy bányák a nagy fölgáz és olajnyerő űrt jelenti a bolygónk belsejében. Ezek jórészt beomlanak, ez okozza a mérges gázt, gyúlékony levegőt, nagy földrengéseket, és hogy több földrész elsüllyed, így New York, míg mások kiemelkednek, éghajlatváltozás is egész más lesz. Árammal, gázzal nem lehet majd világítani. Teljes sötétbe borul minden, miközben a lábunk alatt mozog a föld. Teljes lesz a kétségbeesés. Ebben az időkben csak szentelt gyertyák világítanak, az ablakokat be kell takarni. CSak otthonokban lesznek biztonságban az igaz emberek, akik virrasszanak, hogy minél több em,ber megmenekülhessen, imádkozzanak, engeszteljenek, böjtöljenek: hogy a többi még megmeneküljön. Egyetlen javíthatatlan sem marad, mert az újra megrontaná a földet. Egyeseket ha hív a szózat, azok azonnal engedelmeskedjenek, hogy biztos helyre juthassanak: felhőn is elragadhatják őket, amint az apostolok idején.

Ekkor fog teljessé, befejezetté válni Krisztus királysága a földön, ami Húsvétkor megkezdődött!

Most az égiek az engesztelést várják. Ahogy Fausztina Naplójában írja: aki nem megy be az irgalmasság kapuján, az az igazságosságén fog átmenni. Aki tehát most nem engesztel, nem tér meg az irgalmasság hatásáa, sokkal nehezebb lesz Isten Igazságának kapuján belépni!

Zajlik az alkudozás, mint Ábrahám idején, az Istennel, hogy minél többeketmegkíméljen, minél nagyobb kegyelmedet adjon, mert nem akarja vesztünket. Meddig fog tartani? Kb. 85%-ra lehet becsülni az írások alapján, hogy generációnkban betelik az idő. De akár az elkövetkező időkben: amint az Irgalmaság szentéve letelik, és a kegyelmek átalakulnak, elszabadulhat a pokol, betelhet az utolsó törvényesen megválasztott pápa sorsa. Nem tudjuk. Semmit nem tudjuk. De inádkozzunk, engeszteljünk, imádjuk Istent, és ne engedjük, hogy más káromolja, csúnyán beszéljen, ezért ki kell állni, mert szerintem a két legrosszabb, ami korunkban történik: az Istenkáromlás és a szent dolgok megbecstelenítése, profanizálása, ezért halálos büntetés, majd börtön járt még egy jó évszázada is! Majd az abortuszok, a "családtervezés" módja, ahol tömegesen a legártatlanabbak ellen követnek el orvosok, és köztünk járó nők gyilkosságokat! Nem Őket akarom elsősorban elítélni, de ha megölnek valakit az úton, akkor csak kell felelőst is keresnünk, nem? Ám elsősorban azt sajnáljuk, akivel ilyen bestiális kegyetlenséggel ok nélkül elbántak! Az áldozatok: immár több milliárnyi teljesen ártatlan gyermek, akiket a saját anyjuk veszejtett el! A Fatimai Szent Szű vár. Imádkozik, könyörög Értünk! Ott a Szeretetláng (nihil obstat -fenntartás nélkül: nincs ellentétben az egyházunk tanításával), a rózsafűzér.

Tessék megtérni Jézushoz a Krisztushoz!

És megismerni, felismerni az egyetemes egy szent katolikus anyaszentegyházat, hogy legyen mihez időben visszatérni, hogy az ítéletkor az Úr tisztán találjon!

Soha nem volt még ilyen bűnös a föld! Soha.

Nehéz elképzelni, hogy gonoszabbak az emberek, mint a gulák, a koncentrációs táborok, a háborúk, a nők millióinak erőszakolása idejéne?! Szokjunk hozzá a gondolathoz, és lássuk meg, hogy mindez valóbanígy van, mert nehézs, nagyon nehéz ezt elfogadni! Ha ma, kirobban egy olyan háború, elemészt minket hetek, hónapok alatt! És Istennek közbe kell lépnie, hogy ne pusztuljon el a Teremtés.

Akár emiatt lesz, akár megelőzi ezt a gonoszság kirobbanását, hatalmas embertömegek pusztulásához fog vezetni, akik javarészt pokolra kerülnek, és az örökkévalóságban szenvednek. Én is köztük lehetek, ha nem kegyelmi állapotban ér a vég.

Ehhez képest a magyarok jelentőse, dicsősége, hogy meg lesz-e koronázva Krisztus Urunk a magyar Szent Koronával, másodrangú kérdés, de a tökéletes egység Vele, és önmagunk, szeretteink megmentése elevenünkbe vág, márpedig mindenképp eljutunk az ítéletre, és inkább féljünk tőle, de eez segítsen üdvösségre, míg lagymatagon várjuk, hogy egyszer talán majd ránk kerül a sor, talán... Márpwedig a halál egészen bizonyos, és mégsem olyan távoli.

Isten ránk bízta a világot. Fontos, hogy óvjuk. Ám nem ez a legnagyobb gondunk. Túl közel lehet ehhez a Vég. "Ma este még számonkérnek!"

Magyaráznék még sok mindent, de vajon befogadnák-e. Hallgatják-e a prédikációkat, és a papok és világiak hirdetik-e Isten igéjét?!

Milyen hitet talál a Földön Krisztus!

szentlelek.jpg

 Ordítani kéne, mert azt gondolják, hogy az Istenkáromlás magánügy: Isten magánügye, ha létezik, és akarja, megvédje magát! Pedig nem... Az az emberiség együttes, legcsúnyább bűne akkor is, ha az ember már tudatában sincs azzal, amit művel.

 

Az irgalmasság lelki cselekedete: meginteni a bűnösöket. Még akkor, is, ha Te magad szemében is van egy gerenda, és nem tudsz példát mutatni, tisztels Isten fölségét, mert a korszellem még az Istenfélők lelkét is felpuhította annyira, hogy alig hallja meg, vagy saját száján is kibocsássa.

 

Amennyiben pedig mégis elérkeztünk a próféciák végéhez, és pápánk, Ferenc, Assisi Szent Ferenc szavai szerint a pusztítóvá válna, és nem lett törvényesen megválasztva, mert eretnek tant vallott megválasztása előtt, vagy később eretnekséggé hatalmasodik:

amíg ez meg nem bizonyosodik, és szakadást nem támaszt a katolikus egyházban, Krisztus követésében, Őt kell elismernünk pápánknak. Azonban figyeljünk, mert ha Római Péterré lenne Bergholio, akkor előbb tartozunk Krisztus Urunkat követni, és semmi hazugságot nem terjeszteni!

 

Készüljünk fel, ha mindez hamarosan bekövetkezne. Új tanítást, mely ellenkezik a régivel, ne fogadjunk el.

 Elsőként, hogy katolikusként, megértsük a veszélyt, a leghitelesebbnek ítélet próféciákat, és látomásokat, íme, itt olvashatjuk egy katolikus teológus összefoglalásában: 

PRÓFÉCIÁK, MELYEK ARRA UTALNAK, HOGY A PÁPASÁGRA GONDTERHES IDŐK KÖVETKEZNEK

 

Hogyan fogadjuk, ha Ferenc pápa a hamis próféta

Írta: Dr. Kelly Bowring, a „Titkok, csapások, a győzelem és az idők jelei” c. bestseller szerzője /2014. március 13. Két szív nyomda LLC/

 

Úgy gondolom, Ferenc pápa az, aki beteljesítője az apokaliptikus próféciáknak abban az időszakban, mely Malakiás próféciáiban az utolsó pápára vonatkozik. Ezek szerint a próféciák szerint egyszerűen nincs több idő egy másik pápa számára az utolsó események kibontakozása előtt.  Egy évvel ezelőtt, megvizsgálva a mi időnk égieknek tekinthető próféciáit és azok vonatkozásait az új pápa megválasztásával kapcsolatban, írtam egy cikket, melyben kifejtettem, hogy „valószínűsíthető” /elfogadható, de még nem bizonyos/, hogy a próféciák igazat mondhatnak, amikor kijelentik, hogy Ferenc pápa a hamis próféta.

Ma, egy évvel hivatalba lépése után, növekvő bizonyságot nyervén a hitelesnek elfogadható égi próféciáknak és magának Ferenc pápának cselekedetei, tanításai és kibontakozó tevékenységei alapján, melyek egységbe hozhatók a próféciával, arra a gondolatra jutottam, hogy nem csupán valószínű, de lehetséges, hogy ő a hamis próféta… nagyon is lehetséges.

Katolikus teológusként nagy félelemmel mondom ezeket és kérem az olvasót, hallgasson meg, mielőtt levonná saját következtetéseit.

A mai hithű katolikusok számára nyilvánvaló, és az év múlásával mindinkább az, hogy Ferenc pápa néhány cselekedete és tanítása jogos és komoly aggodalmat váltott ki.

Ez a cikk arra hívja fel a figyelmet, hogy helyezzük Ferenc pápa zavart okozó cselekedeteit és állításait és a „Ferenc effektust” a feltételesen rá vonatkoztatható próféciák fényébe. Természetesen, az idő világosabbá fogja tenni a dolgokat terveivel és működésével kapcsolatban, ahogyan jelenleg híres szónokiasságával a dolgok véghezviteléhez közeledik. 

Ezért, jelenleg visszatartok minden következtetést, megadva Ferenc pápának a kedvezőbb eshetőségek közötti választás lehetőségét, mindig engedelmeskedve az Egyháznak, hithű katolikus teológusként. De éber és figyelmes maradok, azt gondolván, ha ő érvényes pápa, a próféciák valótlanok és az ő zavaró bombasztikus stílusát csupán a nagyobb hatás kedvéért gyakorolja, akkor ő örülni fog éberségemnek az Egyház részéről.

Mindazonáltal, rám tartozik, hogy az olvasó elé állítsak bizonyos érveket, melyek jelen feltételezésemhez vezettek engem.

Először közlöm a valósnak elfogadható égi próféciákat a hamis prófétával  kapcsolatban, azután azt, hogy mit várhatunk a hamis prófétától a próféciák szerint és végül, hogyan kell a katolikusoknak reagálniuk azzal a lehetőséggel és növekvő aggodalommal kapcsolatban, ha Ferenc pápa lenne a hamis

/cikkek/parbeszedek-szobaja.html

próféta.

 

I. Hitelt érdemlő bibliai és égi próféciák a hamis prófétára vonatkozóan.

Íme, 12 forrás a hamis prófétával kapcsolatos jövendölésekről.

 1. A Jelenések könyve a hamis prófétát úgy említi, mint a szárazföldi vadállatot, „bárányhoz hasonló”, aki vallási feje lesz a hamis egyháznak.  A hamis próféta „félrevezeti azokat, akik a földön élnek”. Fontos felismerni, hogy a hamis próféta a legnagyobb csaló lesz, aki valaha élt a földön, megtestesítője a báránybőrbe bújtatott farkasnak, tökéletesen színlelve mindazt, ami nem ő. Ennél fogva a hívők közül sokakat eretnekségbe fog vezetni, és előkészíti a földet az Antikrisztus tiszteletére és imádására. /Jel. 13:12/.
  A Katekizmus megerősíti, amikor azt mondja: Krisztus második eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, amikor nagyszámú hívő hite megvizsgálásra kerül.… egy vallási  félrevezetés alakjában, amely egy fajta hitehagyást fog eredményezni. /CCC 675/

   
 2. Tárgyilagosan és jelentős megjegyzésként, a híres Szt. Malakiás XII. századi szent volt, akinek próféciái időnk utolsó pápájára vonatkoztak, a pápára, aki XVI. Benedek után fog uralkodni. Azt állítja:

„A Szent Római Katolikus Egyház utolsó üldözése idején a római Péter fog uralkodni, aki sok megpróbáltatás közepette fogja táplálni nyáját, miután a hét dombra épített város /Róma/ el lesz pusztítva és a félelmetes Bíró megítéli az embereket.”

Tehát, mit mond nekünk ez a prófécia? Azt mondja, hogy Ferenc pápa uralkodása alatt /aki 112. pápája a próféciának/, el kell viselnünk a végső üldöztetést. Ez nem a jövőben lesz, de éppen most. És Róma elpusztul. Ez a La Salette-i próféciával is egyezik. A malakiási 112 pápa közül az utolsó a római Péter, ő az egyetlen, akinek nincs száma. Miért lett megszámozva az összes többi pápa, kivéve az utolsót? Utalás lenne ez arra, hogy ő érvénytelen? Lehetséges. És azt közli velünk, hogy a Bíró visszatér a jelenlegi generáció idején, hogy ítélkezzék, valószínűleg, hogy bejelentse a nagy új Béke korszakát, melyet Miasszonyunk megjövendölt Fatimában.
 

 1. Miasszonyunk La Salette-ben prófétált a későbbi időkről:

„Róma elveszíti hitét és az Antikrisztus székhelye lesz… az egész univerzum terror alá kerül és sokan hagyják majd félrevezettetni magukat. Az Egyház háttérbe szorul…”
A látnok, Melánia, azt állította, hogy Miasszonyunk azt mondta: az Egyház háttérbe szorul a következő két értelemben: 1. az emberek nem fogják tudni, melyik a valódi pápa, 2. egy ideig a szent áldozat nem lesz érvényes a templomokban.

 

 1. Miasszonyunk azt állította volna Gobbi atyán keresztül:

„Megadom neked a Szentírás teljes megértését. Mindenekelőtt felolvasom neked a Szentírás utolsó könyvét, amelyet most éltek meg. Felnyitom neked a lepecsételt könyvet, hogy a titkok, melyeket tartalmaz, kinyilvánuljanak…”
E szerint a prófécia szerint a mi generációnk valóban meg fogja tapasztalni a Jelenések könyvében leírt utolsó harcot és a béke új korszakának kezdetét. Így tehát ezeket az eseményeket éljük át, éppen most.
A hamis prófétát illetően a Jelenések könyvében, Miasszonyunk így folytatja Gobbi atyán keresztül:
„A fekete vadállat segítségével, aki a tengerből emelkedik fel, a földből kiemelkedik egy vadállat, melynek két szarva van, mint a báránynak… bensőségesen kapcsolódva a papsághoz… A kétszarvú fenevad, mely bárányhoz hasonló, a szabadkőművességre utal, amely beszivárgott az Egyházba, ami azt jelenti: egyházi szabadkőművesség, amely különösen a hierarchia tagjai között terjedt el. A szabadkőművesek beszivárgása az Egyház belsejébe már meg lett általam jövendölve számotokra Fatimában, amikor bejelentettem nektek, hogy a sátán behatol az Egyház szervezetének csúcsába is. Az egyházi szabadkőművesség feladata Krisztusnak és Egyházának lerombolása, egy új bálványt felépítve, nevezetesen egy hamis krisztust és egy hamis egyházat.
Az Egyház tudni fogja a nagy hitehagyás idejét. A gonoszság embere behatol belsejébe és Isten legbelső templomában fog ülni, mialatt a maradék, amely hűséges marad, a legnagyobb megpróbáltatásoknak és üldözésnek lesz alávetve.
Akkor a hitehagyás általános lesz, mert majdnem mindannyian a hamis krisztust és a hamis egyházat fogják követni. Akkor majd megnyílik a kapu magának az Antikrisztus személyének megjelenésére.

 

 1. Van egy Szt. Ferenchez kötődő híres prófécia, mely így hangzik:

Eme megpróbáltatás idején egy férfi, /nem hitelesen/, Kánon által megválasztva pápaságra emelkedik, aki ravaszsága által arra fog törekedni, hogy sokakat tévedésbe ejtsen… Igen nagy lesz a vélemények különbözősége és szakadások lesznek a népek között… mert ezekben az időkben Jézus Krisztus nem egy valódi pásztort, hanem egy pusztítót küld a népek közé.
Az egyetlen mód, ahogyan Ferenc pápa megfelelhetne ennek a próféciának, ha az igaz, ha személy szerint egy /titkos/ eretnekséget forgatna a fejében az ő megválasztásakor. Ez esetben nem lenne érvényes a megválasztása. Ha nem érvényes, akkor ő egy „pusztító” és a pápai szék üres lenne, egy csalóval Péter trónján – ami végül is lehetséges.
Talán a „Jó Siker Nagyasszonya” ezért mondotta 1612-ben a mi időnkről, hogy az a sátán látszólagos győzelmének ideje lesz, amely borzalmas szenvedéseket fog okozni az Egyházban a jó pásztoroknak és a hívőknek egyaránt. Ezért a hűségesek rendíthetetlenül kívánják majd és esedeznek a Mennyei Atyához, hogy „vessen véget ezeknek a baljóslatú időknek, és küldjön az Egyháznak olyan elöljárót, aki helyreállítja a papság lelkiségét.”

 

 1. Boldog Emmerich Katalin így prófétált:

Volt egy látomásom a nagy csapásról. Úgy tűnik, hogy egy engedményt követeltek a klérustól, amely nem adható meg /talán kényszerítve őket, hogy részesítsék Szentáldozásban az elváltakat/újra házasodottakat és áldják meg a meleg házasságokat/… Úgy látszott, hogy az emberek két táborra szakadtak…
Láttam a kapcsolatot a KÉT PÁPA között… Láttam, mennyire ártalmas következményei lesznek a hamis egyháznak… Láttam, hogy Péter Egyházát aláaknázták egy terv által, amelyet egy titkos szekta alakított ki…
Egy óriási, egyedi, extravagáns templomot építettek, amely egyenlő jogokkal fogadta magába az összes világnézetet: evangélikusokat, katolikusokat és valamennyi felekezetet: egy valódi közösségét a gonosznak, egy pásztorral és egy nyájjal… Láttam a beláthatatlan következményeit ennek a hamis egyháznak: láttam, ahogyan növekszik; mindenfajta eretnekeket láttam…
Amikor az igaz Egyház legnagyobb részét elpusztították, és már egyedül csak a szentély és az oltár állt fenn, akkor láttam a rombolókat belépni a templomba a fenevaddal /Antikrisztus/… Nagy gyötrelemben látom a Szentatyát. Más palotában lakik, mint eddig… Egy különös templomot láttam felépíteni, minden szabállyal ellentétben… Róma új eretnek egyházát. Mindent megtettek, ami megfelelt az emberi okoskodásnak. Mindenfajta embert, dolgokat, tantételeket és véleményeket. Valami büszke, hivalkodó és erőszakos volt benne és úgy látszott, hogy nagyon sikeres. Az igaz Egyház teljesen elszigetelődött és szinte teljesen elhagyott volt. Úgy tűnik, mindenki elmenekült. Mindenütt nagy a nyomorúság, gyűlölet, árulás, rosszakarat, zavarodottság és teljes vakság. Város. Ó, város! Mi fenyeget téged? A vihar közeledik, légy résen!
Láttam a föld különböző régióit is. Vezetőm /Jézus/ megnevezte Európát és egy kicsi, homokos részre mutatva ezt mondta: „Ez itt Poroszország /Kelet-Németország/, az ellenség.” Azután egy másik helyet mutatott, északon és azt mondta: „Ez Moszkva, Moszkoviták földje, sok bajt hozva.

 

 1. Pedro Regis, kinek leközölt üzenetei a püspöke közzétett elismerését bírják, beszámol arról, hogy Miasszonyunk ezt mondja:

Eljön a nap, amikor az igaz pápát eltávolítják trónjáról. Törvényeket hoznak, hogy megakadályozzák az Egyház cselekvését…

Az utolsó nagy harcban a sátán füstje felszáll Isten házában, de az Úr fénye győzni fog… Az igazság szeretetének hiánya és a szentségekkel kapcsolatos tiszteletlenség a felszentelt szolgákból sokakat a hitehagyás szakadékába fog sodorni… Az Egyház jövőjét egy nagy megosztás fogja jellemezni és egy szomorú vallási diktatúra. Péter találkozik útjában Júdással… árulás éri Péter trónját. Egy elhatározás születik és a Vatikánban nagy lesz a zavarodottság…

A jövő megosztottságokkal és botrányokkal lesz megbélyegezve Jézusom Egyházában.

Árulás éri Péter trónját… egy komoly konfliktussal az igaz Egyház és a hamis egyház között.

Szent Péter nagy viharok közt fogja irányítani hajóját. Szent Péter hajója meginog, és ez nagy zavart fog kelteni…
Egy látszólag jó és igaz ember jelenik meg. Sokakat félrevezet majd, mert nagy csodákat visz véghez. A déli féltekéről érkezik és sokan megmentőként tekintenek majd rá. Figyeljetek és ne engedjétek magatokat félrevezetni…Két trónus lesz, de Péter igaz követője csak az egyiken fog ülni… Egy öntelt pápa megosztja az Egyházat. Parancsait követni fogják, és ami értékes, azt elvetik. Egy nagy szellemi zavarodottság közeledik… Az, aki Péter lehetett volna, Júdássá lesz. . Megnyitja a kapukat az ellenség előtt és szenvedést fog okozni a hívő férfiaknak és nőknek… Az Egyház Péter nélkül marad… háború robban ki Róma felett és kevés lesz a túlélő. Hallgassatok az Egyház igazi tekintélyeire és meneküljetek az ördög hazugságai elől.

 

 1. Akitai Nagyasszonyunk azt állította ezekről az időkről:

Az ördög műve az Egyházba is beáramlik oly módon, hogy bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen támadnak. A papokat, akik tisztelnek engem, megvetik és testvéreik szembefordulnak velük. A templomokat és az oltárokat kifosztják. Az Egyház tele lesz olyanokkal, akik megalkuvásokat fogadnak el, és a démon sok papot és felszentelt személyt kényszeríteni fog, hogy hagyjanak fel az Úr szolgálatával.

 1. Elena Aiello nővér /+1961/, akit 2011. szeptember 14-én XVI. Benedek pápa boldoggá avatott, a következőket jövendölte:

Oroszország végigvonul Európa összes országán, különösen Olaszországon, ahol feltűzi zászlaját a Szt. Péter dóm tetejére. Olaszország súlyos megpróbáltatásnak lesz kitéve egy nagy forradalom által, és Róma meg lesz tisztítva számtalan bűnétől, különösen az erkölcstelenség bűneitől!… Ó, milyen szörnyű látomásom van! Egy nagy forradalom tör ki Rómában! Behatolnak a Vatikánba. A pápa teljesen egyedül van: imádkozik. Megragadják őt. Erőszakkal elragadják.

 1. Jézus a hírek szerint Isten szolgálója, Lúcia Piccaretta által így jövendöl:

Az Általam legjobban szeretett nemzetek, Olaszország és Franciaország azok, amelyek leginkább megtagadnak Engem… Ők lesznek azok is, akik leginkább harcolnak majd Egyházam ellen…

Az ember elveszítette a vallást. A vallást azok utasítják el legjobban, akik vallásosnak nevezik magukat… ezért él úgy az ember, mint egy fenevad – elveszítette vallását…

Az Egyház eltelt belső elkeseredettséggel és ezen a belső keserűségen kívül, elfogadja a kívülről jövő elkeseredettséget is. Láttam, hogy emberek forradalmat szítottak, behatolva templomokba, lecsupaszítva az oltárokat és elégetve azokat, papok ellen merényleteket követtek el, szobrokat törtek össze… és ezer másféle gyalázatot és gonoszságot… Általános zendülés tört ki az Egyház ellen… Láttam papokat elmenekülni az Egyházból és ellene fordulni, hogy háborút viseljenek ellene. /Jézus azt mondja, ez azért történt, mert a papok az emberi és világi dolgok felé fordultak, amelynek következményeként szívük megkeményedett az isteni dolgok iránt./

Jézus azután a vallásokról, papokról és az Egyház ellenségeiről ezeket mondja:

A vallásokban, a klérusban és azokban, akik magukat katolikusnak vallják, az Én Akaratom nem csak agonizál, de egy fajta közöny állapotába került, mintha nem lenne benne élet. Milyen sokan színlelik, hogy az Én gyermekeim, miközben legádázabb ellenségeim! Ezek a hamis fiak kizsákmányolók, önzőek és hitetlenek; szívük a bűnök melegágya. Ezek a fiak lesznek az elsők, akik háborút robbantanak ki az Egyház ellen és annak legnagyobb ellenségei saját gyermekei lesznek…

Minél inkább úgy tűnik, hogy a világon látszólag béke uralkodik és megéneklik a béke dicséretét, annál inkább lesznek háborúk, forradalmak és tragikus események a szegény emberiség számára eme rövid életű és álságos békében. És minél inkább úgy tűnik, hogy támogatják Egyházamat, győzelmi himnuszokat és diadalt énekelve, egységet gyakorolva az állam és az Egyház között, annál jobban közeledik a dulakodás ideje, melyet ellene /az Egyház ellen/ készítenek elő.

 1. XVI. Benedek pápa ellen összeesküvés készül, a saját falain belül, egy gonosz szekta által. Imádkozzatok, hogy ne űzzék el a pápát. Imádkozzatok, hogy a hamis próféta ne foglalja el a Szentatya székét, hogy ne tudjon hazugságokat terjeszteni. Imádkozzatok, hogy a Vatikán felszentelt szolgái elég erősek legyenek, hogy ellenálljanak ennek a gonosz összeesküvésnek, amelyet azért terveztek, hogy elpusztítsák a katolikus Egyházat. Az a tervük, hogy szent XVI. Benedek pápát egy hazug diktátorral váltsák fel. Az egy új egyházat fog alkotni, szövetségben az Antikrisztussal és csapatával, abból a célból, hogy megtévesszék a világot… Nagy lesz a megosztottság a papság, a püspökök és bíborosok soraiban. Egyik oldal a másik ellen. Végezetül a hűséges tanítványoknak el kell rejtőzniük és privát úton kell prédikálniuk, máskülönben megölik őket. Annyira el lesz rejtve az igaz Egyház, hogy az igaz híveknek össze kell kapcsolódniuk, hogy gyakorolhassák örök Atyámhoz való kötelezettségüket. Szeretett helyettesem napjai immár meg vannak számlálva. El kell hagynia a Vatikánt még a Nagy figyelmeztetés előtt. /MDM/

Ugyanebből a forrásból ered, hogy Benedek pápa halála előtt lemond pápaságáról, és egy évvel később, ugyanazon a napon, amikor ez a prófécia elhangzott, azzal lepte meg a világot, hogy bejelentette visszavonulását. Az ördög nem ismeri a jövőt! Az üzenetek szerint Benedek titokban kényszerítve lett, amikor sok nyilvánvalóság tárult fel azok előtt, akik ezt vizsgálták, habár ő maga /Benedek/ is azt állítja, hogy visszavonulása szabadon történt.  Ugyanezen próféciák közül több más bebizonyosodott. Ez a forrás azt is mondja:

A hamis próféta szeretett gyermekeimet karizmatikus, igéző módon fogja elcsábítani. A hamis próféta veszi át a helyet Róma szent székében… Gyermekeim, legyetek tudatában annak, hogy a hamis próféta el fogja hitetni veletek, hogy ő is egy új, földi paradicsomra készít fel benneteket. Hazugságai rabul ejtik a katolikusok hiszékeny csoportját. Csodálatos és szeretetteljes külső karizmát mutat majd és katolikus Egyházam valamennyi gyermeke összezavarodik… Egy jel, amelyre figyelnetek kell, hogy a külső, hamis alázatosság mögé ejti büszkeségét és önteltségét. Gyermekeim annyira be lesznek csapva, hogy azt fogják gondolni, ez egy különleges és tiszta lélek. Élő szentként fogják tisztelni. Egyetlen szavát sem fogják megkérdőjelezni, úgy fog tűnni, természetfeletti adományokkal rendelkezik és az emberek el fogják hinni, hogy csodákat tud tenni. Bárkit, aki ellene fordul, elítélnek és eretneknek fognak tekinteni. Mindazok, akiket eretnekséggel vádolnak, félre lesznek dobva és a kutyáknak vetik őket. /MDM/

Figyelmeztetést kapunk, hogyan bánnak majd velünk! Akkor miért kell harcolnunk? Mert Isten arra hívott bennünket, hogy őrállói legyünk /Ez. 33/

Csodálkoznunk kellene azon, hogy a gonosz ily módon reagálna, amikor mi leleplezzük őt és rejtett terveit? Vezessen bennünket az Isten az Ő Isteni Akaratának megfelelő igazságában és irgalmában.

Mindezen próféciák után a hamis próféta/ellenpápáról, ki hát akkor a malakiási jövendölés „Római Péter”-je, aki feltehetően uralkodik ennek a kornak utolsó pápájaként? Nos, az MDM és Pedro Regis prófétai üzenetei – aki püspöke elismerését bírja – azt állítják, hogy ez nem más, mint Szent Péter, aki szellemileg fog uralkodni az Egyház felett – most az Égből, mivel az üzenetek szerint a pápai szék jelenleg üres, egy csaló foglalja el azt. Hogy igaz-e ez vagy sem, én nem tudom, de lehetséges. Az idő megmutatja majd. Némelyek közbevethetik ennél a pontnál, hogy a katolikusoknak nem kötelességük hinni a magán kinyilatkoztatásokban, de azt kérdem tőletek – gondoljátok, hogy Isten elégedett lenne az Ő prófétai szavainak leplezetlen elutasításával, csak azért, mert azok számunkra nem kellemesek?

Nem találhatók-e meg ezek a próféciák az Írásokban? És nem azt mondta Szent Pál a próféciákat illetően, hogy „vizsgáljatok meg mindent és a jót tartsátok meg”? /1Tessz.5:21/. VIII. Orbán pedig azt mondja a hirdetett próféciákról, hogy „jobb hinni, mint nem hinni”?

 1. Az írás a falon van és Isten ujja helyezte azt oda. Ha mindezek a próféciák Ferenc pápára vonatkoznak, amint az lehetséges, akkor a jövendölések egy mártír pápáról – amelyek Bosco Szent János álmára vonatkoznak a 3. fatimai titkot illetően és X. Szt. Piusz jövendölése egy pápáról, aki sietve elhagyja majd a Vatikánt és kegyetlen módon hal meg száműzetésben, nyugalmazott Benedek pápára vonatkoznának.

X. Szt. Piuszt illetően, ez ésszerű lenne. Ő azt állította: „Láttam egyik utódomat /aki ugyanazt a nevet viselte/, aki felebarátai testén keresztül menekült. Titkos helyen fog menedéket találni; de rövid haladék után kegyetlen halállal fog meghalni.”

Benedek ex-pápára vonatkoznék ez? Nagyon valószínű! X. Szt. Piusz azt jövendölte, hogy a pápa, aki elmenekül Rómából és kegyetlen halált hal, ugyanazt a nevet viseli, mint ő. X. Piusz és XVI. Benedek egyaránt a József nevet viselték. Így Benedek lehetne a „fehérruhás püspök”, aki a 3. fatimai titok mártírja és aki Bosco Szt. János álmában is mártírhalált halt.

A XIV. századi John of the Cleft Rock szintén jövendölt: A világ vége felé a pápának és kardinálisának Rómából tragikus körülmények között ismeretlen helyre kell menekülnie.

A pápa kegyetlen halállal fog meghalni, száműzetésben. Az Egyház szenvedései, történetének egész idejéhez mérten, sokkal nagyobbak lesznek az eddigiekhez képest…

Kr.u. 2000 körül az Antikrisztus megjelenik a világ előtt.

Joachim di Fiore így jövendölt: az Antikrisztus megbuktatja a pápát és bitorolni fogja székét.

Az V. században Premol jövendölt a megosztottságról és a pápa meneküléséről az utolsó időkben: Mindenütt háborúk dúlnak! Emberek és népek szembefordulnak egymással… Róma összeomlik a felfordulásban. Látom Róma királyát, tiarájával és keresztjével, lerázva lábairól a port és sietősen menekülve más vidékre.

Egyházadat, ó Uram, saját gyermekeid hasítják szét. Az egyik rész hűséges a menekülő pápához, a másik az új római kormányzás alá kerül, mely eltörte a tiarát.

Ratzinger bíboros a 3. fatimai titokról és általában az ezzel kapcsolatos próféciákról azt közölte: A látomás veszélyekről beszél és arról, hogyan menekülhetnénk meg azoktól. Más szavakkal, ezek óvások és legalábbis feltételesek. Mindazonáltal, a Jelenések könyvében leírt próféciák a hamis prófétát és az Antikrisztust illetően be fognak teljesülni, beleértve azt is, hogy azok /a hamis próféta és az Antikrisztus/ élve lesznek bedobva a tüzes tóba. /Jel.19:20/.

Jelenkori pápák szintén egyet értenek a mi időnkkel kapcsolatban: 2010. május 11-én, repülőgépen ülve, XVI. Benedek pápát kérdezték a 3. fatimai titokról és ő ezt válaszolta: Az Egyház szenvedései magából az Egyházból érkeznek, melyek az Egyházon belüli bűnökből következnek.

Továbbá, 2010. május 13-án félmillió zarándok előtt így nyilatkozott: Bárki, aki azt hiszi, hogy a fatimai prófétai küldetés beteljesült, téved. Azt is mondta, miután pápa lett: imádkozzatok, hogy ne meneküljek el félelemből a farkasok elől. És épp mielőtt pápává választották, II. János Pál jól ismerten kijelentette: a legnagyobb történelmi konfrontáció előtt állunk, amelyet az emberiség valaha is átélt. Nem hinném, hogy akár a széles amerikai társadalmi körök, akár a kereszténység széles köre teljes mértékben tudatában lenne ennek. Pillanatnyilag az Egyház és az ellen-egyház, az Evangélium és az anti-evangélium közötti végső szembenállás előtt állunk.

Csak néhány évvel előbb, VI. Pál pápa közölte a világgal: Az ördög uszálya működik a katolikus világ szétbomlasztása ügyében. A sátán sötétsége behatolt és szétterjedt mindenütt a katolikus Egyházban, egészen annak csúcsáig. Hitehagyás, a hit elvesztése terjed mindenütt a világon és az Egyház legmagasabb köreiben.

Érdekes módon, Szt. Fausztina nővér naplójában azt írta, hogy „szenvedésének leggyötrelmesebb napja” volt, amikor úgy érezte, a getszemáni kertben van /ahol Júdás elárulta Jézust/, s ez ugyanaz a nap volt, amikor Ferenc pápa született. Azt írja: 1936. december 17: Ezt a napot a papokért ajánlottam fel. Jobban szenvedtem ezen a napon, mint eddig valaha, bensőmben és külsőleg egyaránt. Nem tudtam, hogy lehetséges egy napon ennyit szenvedni. Próbáltam szentórát tartani, melynek folyamán lelkem megízlelte a getszemáni kertben átélt keserűség egy részét.

 

II. Mit várhatunk a hamis prófétától a próféciák szerint

Hét jel, amelyre figyelnünk kell a hamis prófétát illetően:

 1. Kérkedés, /hamis/ alázatosság, mesterien leplezve. A gonosz büszkeségét

Képmutató módon alázatosságként álcázza. Minden „alázatos” tett, melyet cselekszik, szándékosan közhírré lesz téve a média által, ő pedig azt állítja majd, hogy ő egy átlagos, alázatos személy, mialatt a kampánya szégyentelen magamutogatóként fogja mutatni őt. Ez a propaganda fel lesz használva saját népszerűsége növelésére és látszólagos egyenlőségére mutatva.

Ahelyett, hogy a hitet védelmezné, igyekezni fog, hogy hatást gyakoroljon a világ katolikusaira, cselekedetei és tanításai által.  Magát megjátszó magatartása nem csupán arra lesz felhasználva, hogy befeketítse XVI. Benedeket és elődeit, de arra is, hogy olyannak láttassa XVI. Benedeket, mint egy kíméletlen, megmerevedett tradicionalistát. Ha ez a jelenlegi pápaság alatt történik, akkor megláthatjuk, hogy a katolikusok két részre oszlanak: Ferenc-követőkre és Benedek-követőkre.

Ő nem az lesz, akinek látszik, hamis prófétaként egyike lesz az emberi történelem legnagyobb csalóinak, habár úgy fog tűnni, mint a tökéletes ellentéte annak, ami valójában. Ily módon szerepét tökéletesebben fogja eljátszani, mint egy valódi pápa, legalábbis eleinte. Minden előző pápa úgy lesz bemutatva, mint akik kevesebbek voltak annál, mint aminek lenniük kellett volna, annak a fényében, aki megjátssza azt. Ő a pápák pápájának fog látszani. De a tradíciókban való következetlensége és leplezett önpropagandája egyike lesz a jeleknek, amelyek szerint feltételezhető, hogy ő a hamis próféta.

 1. Rejtélyes karizmája van és gyorsan tesz szert általános befolyásra

Megmagyarázhatatlanul, azonnal elnyeri a világ és a média szeretetét, egy példa nélküli, óriási népszerűséget, ahol nem számít, hogy mit mond, vagy mit tesz, minden csak egy módon magyarázható; kétértelmű beszédre kötelezi el magát /mindkét oldal számára beszélve szájának két oldaláról/, amivel szándékosan zavart kelt a hívőkben. Úgy bánnak vele, mint egy élő szenttel. Olyan erő kíséri, hogy egyetlen szavát sem kérdőjelezik meg. Egy idő után úgy tűnik majd, hogy természetfeletti adottságokkal bír és az emberek hinni fognak abban, hogy csodákat tud tenni. Bárkit, aki ellenáll neki, megbírálják és eretneknek tekintenek, /pontosan ellentétben az igazsággal/. Mindenkit, akit eretnekséggel vádolnak, kinevetnek és semminek tekintenek, sőt üldözni fognak.

Kétértelmű beszédének példája: „Természetesen tudjuk, hogy a házasság hagyományosan egy férfi és egy nő között jön létre, és így is kell maradnia. De egyúttal toleránsnak kell lennünk és együtt érzőnek az egyneműek házasságával kapcsolatban, akiknek szintén törvényes jogaik vannak. A mai világban ott kell elérnünk az embereket, ahol vannak; és kik vagyunk mi egyáltalán, hogy ítélkezzünk? Tehát meg kell kérnünk a papokat, hogy egyházi áldásukat adják ezekre, mindenki javára.”

 1. Hasznosítja a fokozatosság törvényét és népszerű támogatottságát, hogy meghiúsítson mindenfajta ellenkezést.

A hamis próféta rejtett napirendje lesz, hogy lépésről-lépésre haladjon, mindig egyszerre két irányban /az irányban, hogy látszólag tiszteletben tartja az Egyház tanítását és a másik irányban, hogy megváltoztassa azt, a jó érdekében/ úgy, hogy a bekövetkező változások olyan kicsik legyenek, hogy a hívőket ne izgassa fel és ne aggodalmaskodjanak annyira, hogy észrevegyék a pápa színlelt jóakaratát. Ily módon túlságosan nehéz lesz világosan védekezni és megállítani őt. Kicsiny, alig érzékelhető lépésekkel – mialatt az Egyház korszerű tanítását modernizációvá, valóságos változtatássá, eretnekséggé teszi, olyan előrehaladással, amely annyira fortélyos, hogy megállíthatatlanná válik, és oly módon, hogy még a hívők is védelmezik, akik nem veszik észre a csalást és a napirendet, amely kibontakozik, fokozatos természeténél fogva és a kétértelmű beszédnél fogva, amely körülveszi.

 1. Nyitottságot fejez ki a tantételek módosítására és utat nyit a hitehagyásnak.

A hamis próféta eretnekségbe viszi az Egyházat, amelyet a Jelenések könyve első  pecsétje fejt ki, amikor az igaz hitet kiforgatják, amikor az Egyház elé egy új, felhígított tanítást állítanak. Kérdezzétek meg magatoktól: Ferenc pápa olyan lépéseket tesz-e, amelyek valószínűleg a tantételek és az erkölcs változásának alapját vetik meg, egészen egy új világvallás kialakításáig?

Ha ő a hamis próféta, Ferenc nem csupán véletlen teológiai tévedéseket fog elkövetni szónokiasságában, de e helyett egyre inkább elmozdul egy nyíltan hamis hit tanítása irányában, ezzel bizonyítva, hogy az általa vallott és tanított hit hamis, felfedvén magát, mint eretnek ellenpápát és megtévesztve sokakat, amikor az igaz hitet átalakítja egy rejtetten hamis hitté. Közelíteni fog ahhoz a megoldáshoz, hogy egyként egyesítse valamennyi felekezetet. Üdvözölve, mint minden újítót, ünnepelni fogja a világ, mert el fogja nézni a bűnt, új törvényeket fog hozni, amelyek nem csak ellentmondanak a katolikus Egyház tanításának és hittételeinek, de szembefordul minden keresztény törvénnyel. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek könnyű lesz ezt meglátnia, mivel okos és ügyes észérveket fog használni, szelídségbe és kedvességbe beágyazva, hogy sokakat vakká tegyen az Igazságra. Valamennyi liberális püspök és teológus figyelni fog erre a pápára és dicsérni fogják őt. Az egyházi vezetők is kétértelműen fognak beszélni abbeli törekvéseikben, hogy aláássák a katolikus hitelveket, a szeretetről és szentírási idézeteikről elmondott szavaikat csak arra fogják felhasználni, hogy megtévesszenek bennünket, ármányos módon tesznek nemtörődöm és zavart keltő állításokat a nép előtt – cserébe pedig a hamis próféta dicsérni fogja őket, mint újítókat.  Amikor ez megtörténik, minden katolikustól megkívánják, hogy döntsenek, melyik oldalra állnak, vagy mulasztásuk miatt a rossz oldalon találják magukat! Sajnos, sokan magukhoz ölelik hamis vezetőik hazugságait és lazaságait, inkább, minthogy szembenézzenek az Igazság kihívásaival. Szt. Bellarmin Róbert azt mondta: Csak keveseknek adatik meg, hogy felismerjék az igaz Egyházat oly sok szakadás és eretnekség sötétsége közepette és még kevesebbeknek az, hogy szeressék az Igazságot, amelyet láttak, hogy annak ölelésébe meneküljenek.

Így, a hívők közül sokan félre lesznek vezetve. Bekövetkeznek a megoszlások. Azután a hamis próféta előkészíti az Antikrisztus számára az egy-világ vallás feletti hatalmat, és ketten együtt fognak dolgozni azon, hogy félrevezessék Isten egész népét. De az igaz Egyház nem fog győzedelmeskedni felette. A Jelenések könyve igazságát, amint az elénk lett fektetve az Egyházban az írások és a szent hagyomány szerint, nem lehet megváltoztatni. És mi sohasem cselekedhetünk gonoszat /mint megváltoztatni erkölcseinket, vagy felhígítva hittételeit/, még ésszerű okokból sem. Az eretnekség és a hamis próféta biztos jele bármelyik hittétel megváltoztatása, bármilyen érvek alapján, még egy okos ürügy alapján sem, mint pl. a /hamis/ irgalmasság okából, részvét, vagy egység kedvéért, amint az alábbi három példa szemlélteti, amely jelenleg lett megtárgyalva a Vatikánban:

 1. Hamis irgalmasság, amennyiben engedélyezik a Szentáldozást /érvényes annullálás nélkül/ az elvált katolikus házaspároknak, akik új, polgári házasságot kötöttek – habár ők a házasságtörés állapotában vannak.

A Biblia szerint: „Bárki, aki elbocsátja feleségét /hacsak a házasság nem törvénytelen/ és mást vesz el, házasságot tör.” /Mt.19:9/

A Katekizmus szerint: Az Egyház fenntartja, hogy egy új házasság nem tekinthető érvényesnek, ha az első házasság az volt. Ha az elváltak új, polgári házasságot kötöttek, olyan helyzetbe kerülnek, amely által objektíven megszegik Isten törvényét. Ennek következtében nem részesülhetnek Szentáldozásban mindaddig, amíg ez a helyzet fennáll. / 1650/

 1. Hamis részvét és túlzó tolerancia azt kívánni papoktól, hogy adják az Egyház  áldását a melegek házasságára, akkor is, ha ez diszkriminációt jelent.

A Biblia szerint: „Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országában? Ne ámítsátok magatokat. Sem parázna, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjelgő, sem fajtalan, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem részesül Isten országában.” /1.Kor.6:9 RSVCE/

„Ezért szolgáltatta ki őket Isten aljas szenvedélyeiknek. Asszonyaik ugyanis a természetes szokást természetellenessel váltották fel. Ugyanígy, a férfiak is, abbahagyva az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, férfi férfival űzött ocsmányságot. De el is vették eltévelyedésük megszolgált bérét.” /Róm. 1:26-27/

A Katekizmus szerint: „A Szentírásra támaszkodva, mely súlyos romlottságként mutatja be, a hagyomány mindig is azt jelentette ki, hogy a homoszexuális cselekedetek önmagukban rendezetlenek. Ellentétesek a természeti törvénnyel, a nemi aktus elől elzárják az élet ajándékát. Nem származik belőle igazi érzelmi és szexuális kiegészülés. Semmi esetre sem szabad azokat jóváhagyásban részesíteni. Maga a hajlam is objektíve rendezetlen. /CCC 2357-8/

„Maga Isten a házasság szerzője. A házasságra szóló hivatás a férfi és a nő természetében gyökerezik úgy, amint ők a Teremtő kezéből kikerültek.” /CCC 1603/

„A Szentírás megerősíti, hogy a férfit és a nőt Isten egymás számára teremtette. Most már többé nem két test, hanem csak egy.” /CCC 1605/

Tény, hogy ez az, ami most kezdődik, és megjövendölték, hogy ez fog történni. A prófécia állítja: a bűn eltörlése olyan törvények bevezetése által kezdődik, amely a tolerancia jóváhagyásával kezdődik. Ezek magukba foglalják az abortuszt, eutanáziát és az azonos neműek házasságát. Az egyházakat kényszeríteni fogják, hogy engedélyezzék az azonos neműek házasságát és a papokat kényszeríteni fogják, hogy megáldják azokat.” /MDM/

 1. Hamis egység /ökumenizmus/, amennyiben megengedik a nem katolikusoknak, hogy katolikus templomban Szentáldozáshoz járuljanak, hittételbeli kompromisszum vagy maguknak a szentségeknek  módosításával vagy megváltoztatásával.

A Biblia szerint: „Ezért, aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből, és igyék a kehelyből, mert aki /méltatlanul/ eszik és iszik, anélkül, hogy megkülönböztetné /az Úr/ testét, tulajdon ítéletét eszi és issza.” /1.Kor. 11:27-29/

A Katekizmus szerint:”Annak, aki tudatában van valamely súlyos bűnének, mielőtt áldozáshoz járulna, előbb a bűnbocsánat szentségében kell részesülnie.”/CCC 1385/

„Azoknak, akik magukhoz veszik az Eucharisztiát, meg kell felelniük  a kívánt feltételeknek.  /CCC 1388/

„Teljes egységben kell lenniük a katolikus Egyházzal, el kell fogadniuk a katolikus hagyomány valamennyi hittételét és kegyelmi állapotban kell lenniük.” /CCC 1400/

„Azoknak, akik részesülnek az Eucharisztiában, szükséges, hogy kinyilvánítsák e szentségre vonatkozóan a katolikus hitet – beleértve a valóságos jelenlétet/ és kellő felkészültséggel kell rendelkezniük.” /CCC 1401/

Egyházunk egyre inkább támadásnak van kitéve kívülről és belülről. Amit láthatunk majd, az egy kísérlet a katolikus Egyház alapvető átformálására, még belső hierarchiája által is. Nem ezek-e a démonok hittételei és a hazugok igényei, amelyektől Szent Pál óvott, hogy törvényesíteni fogják az utolsó időkben? /1.Tim.4:11-2, 2.Tim.3:1-5/ És ha így van, nem lehet más következtetést levonni, mint hogy Isten haragja valóban azok ellen fordul, akik elnyomják az Igazságot. /Róm. 1:18/

Ez talán mindenkire vonatkoztatható, aki elnyomja az égi üzeneteket, melyek ezeket a próféciákat is tartalmazzák.

 1. Titokban megosztottságra és háborúkra ösztönöz.

A hamis próféta úgy fogja vezetni az Egyházat, hogy utolérjék a forradalommal induló háborúk és belső megosztottságok, amelyek a keresztény hit meghamisításához vezetnek oly módon, hogy egy új vallást kreál, amely a humanizmusra alapul, nem a Kinyilatkoztatásra, az ember és nem Isten útja szerint. Ilyen háborúkról esik szó a Jelenések könyve második pecsétjében, amelyek az Antikrisztus fellépésére készítik elő az állapotokat, aki hatalomra jut; egy hamis békeközvetítő, megtévesztően szeretetteljes emberi külsővel. Vigyázzatok. Megvetendő csalárdságával, az Antikrisztus a szeretet, a béke és a harmónia követének fog látszani a világ számára. Megigéző külseje lesz, látszólagos részvéttel és szeretettel telve mindenki iránt. Ekkor a hamis próféta egy időre félre lesz állítva, mivel az Antikrisztus kíván a világ színpadára lépni, ahogyan meg lett jövendölve. Ha halljátok a médiában, amint egy új, ígéretes, okos békeközvetítőről ad híreket, tudni fogjátok, kiről van szó. Nagyon közvetlen szövetségese lesz a hamis prófétának, és nem lesz illúziónk afelől, hogy ki is ő. Az egész világot bűvöletbe ejti majd. Sokakat zavarba ejt, és arról beszél az embereknek, hogy minden jó, ami valójában rossz, és minden szent, ami nem az. Védelmezni és támogatni fogja a farkasokat, akik el akarják nyelni Isten gyermekeinek lelkét; de a hívők tudni fogják, kicsoda ő.

 1. Támogatja az új-világ-rendet és az egy-világ /egységes/ fizetési eszközt.

A hamis próféta átadja megejtő, az egész világra kiterjedő befolyását a törvénytelenség emberének, aki hamis békeszerzőként emelkedik fel, hogy véget vessen a globális háborúnak, amely hamarosan elérkezik és segítségére lesz az új-világ rendnek, amelyről a Jelenések könyve 13. fejezetében esik szó. És az Antikrisztus felügyelete alatt tartja az emberiséget az egy-világ pénznemmel és a fenevad bélyegével. Azután kezdetét veszi az új-világ-szövetség által vezetett üldöztetés. Bátraknak kell lennünk és készen kell állnunk a csapások elviselésére az Igazságért. Ahogyan XVI. Benedek mondotta: „A bátorság az Igazságért az én szememben az életszentség első kritériuma ezekben az időkben.”

 1. Részt vesz a nagy üldöztetésben. Ez a két személy, az Antikrisztus és a hamis próféta a sátán irányítása alatt áll, és az emberiséget a pusztulás szélére sodorja.

Az üldöztetés lassan bontakozik ki, és óvatos lesz az első időben, követve a fokozatosság törvényét. A hamis próféta és az Antikrisztus egységben fog dolgozni annak érdekében, hogy elhagyatottságba taszítsa a világot, ami akkor következik be, amikor a katolikus Egyházban beteljesedett a förtelmes utálatosság. Krisztus igazságai ki lesznek forgatva. Minden hazugság lesz.

A hamis próféta, aki a katolikus Egyház szerkezetének feje lesz a földön, elrendeli az emberiségnek, hogy Isten helyett inkább a földi vezetőt, az Antikrisztust imádja. /Jel.13:14-15/. Ezután a valóságos Szentségek csak azok által a papok /és más keresztény klerikálisok/ által lesznek elérhetők, akik hűségesek maradtak Krisztushoz és a hit igazságaihoz. A probléma ott lesz, hogy azok, akik az Antikrisztus és a hamis próféta oldalán állnak, olyanoknak látszanak majd, mint akik nagy jót tesznek a világban, mialatt azok, akik Isten Törvényeit követik, démonizálva lesznek, felkutatják és üldözni fogják őket. A Két Tanú, a katolikus Egyház és Izrael Háza bizonyságot tesz a hamis krisztus és a hamis egyház ellen, és ezeket üldözni fogják, kívülről és belülről egyaránt. Lesz egy időszak, amikor úgy fog tűnni, hogy mindketten elpusztulnak. De Isten beavatkozik, és újból felemelkednek, hogy kialakuljon az Új Ég és az Új Föld.

III. Hogyan kell reagálniuk a katolikusoknak azzal a feltételezéssel kapcsolatban, ha Ferenc pápa lenne a hamis próféta

A katolikusok hiszik, hogy Krisztus akaratából és tanításain keresztül az Egyház Előjárója védelmet élvez a tévedhetetlenség karizmája által, oly módon, hogy a Szentlélek hatalma által a pápa nem tévedhet hivatalos tanításában a hit és erkölcs dolgában. Az igaz Egyház sohasem fog tévedni hit és erkölcs dolgában. Katolikusként tudjuk, hogy ez igaz. Ezért senki ne hamisítsa meg vagy avatkozzék bele Isten Szavába.

Más részről, ha a pápa személy szerint elfogad egy eretnekséget /hamis hitelvet vagy erkölcstelenséget/, még ha csak titokban is, akkor ő de facto nem pápa többé.

Így tehát, ha egy pápa hamis hittételt tanít /vagy megváltoztat egy hittételt/, akkor ez biztos jele annak, hogy ő nem érvényes pápa, ahogyan már előadtam egy másik cikkemben. Ilyen esetben, tanításainak nem kell engedelmeskednünk és nem kell őt követnünk. Hithű katolikusoknak rá kell hangolódniuk ennek lehetőségére, különösen, mert megadattak az égi próféciák ezzel kapcsolatban, és adottak a komoly aggodalmak, melyeket Ferenc pápa folyamatosan támaszt, valamint az út, melynek irányában elhajlani látszik. De az előjárónak kijáró engedelmességre tekintettel nem dönthetünk határozottan, hogy ő eretnekséget követ-e és ennél fogva pápasága érvénytelen. Meg kell várnunk, amíg az Egyház más legmagasabb tekintélye /mint nyugalmazott Benedek pápa/ ezt kijelenti és a legtisztább bizonyítékot mutatja be.

De az emberek máris kérdezik, hogyan kellene reagálniuk azzal a feltételezéssel kapcsolatban, ha Ferenc pápa lenne a hamis próféta?

Íme, az alább következő hat mód:

 1. Maradjunk engedelmesek és éberek. Lelkiismeretünkben, szívünkben, elménkben és akaratunkban maradjunk engedelmesek Ferenc pápának, és tekintsük őt érvényes pápának – jelenleg. Tudjuk, hogy az egyházi elöljáróknak tévedhetetleneknek kell maradniuk, noha nem a hamis prófétában és hazugságaiban, bárki is legyen az. Bárkit, aki támogatja a melegek házasságát, a születésszabályozást/fogamzásgátlást, abortuszt vagy eutanáziát, nők papságát, felhígított hittételeket és egyéb eretnekségeket, azt el kell kerülni.

És emlékezve Ferenc pápa útirányára a próféciák növekvő nyilvánvalóságának fényében, véget kellene vetnünk, hogy dicsérjük őt és zavaró cselekedeteit; mialatt /jelenleg/ lojálisak maradunk hozzá, mint pápához; imádkoznunk kell érte, és kérnünk kell a megvilágosodást, egyúttal ébereknek kell lennünk a lelkek és az Egyház javára. Nem akarunk semmi mást, mint hűségesnek maradni a pápához.  Szilárd gondolkodással és hittel kell látnunk utunkat a jelen pillanatban. A jelenlegi helyzet határozott éberséget kíván.

 1. Legyünk óvatosak és vizsgálódóak. Ne dugjuk fejünket a homokba azt remélve, hogy mindez elmúlik. Miután megkaptuk a próféciákat és a pápa zavart keltő útirányára emlékezünk, megengedettek, sőt adottak azok a körülmények, hogy értékeljük és  valamelyest kritikusak legyünk Ferenc pápa cselekedeteit és tanításait illetően.

Katolikusként megengedett, hogy megfontoljuk a lehetőségét annak, hogy ő lehetne a hamis próféta, mialatt még nem hozunk döntést. Így jelenleg nem segít, ha túlságosan dicsérünk mindent, amit mond vagy tesz, tévesen azt gondolva, hogy ez jobb vagy hívőbb  katolikussá tesz bennünket ebben a folyamatban. Ehelyett, elgondolkodó, kritikus szemmel kellene tekintenünk mindarra, amit mond és tesz, aszerint, ahogy a jelenlegi idő kívánja, mialatt hitünket sértetlenül megőrizzük. Valóban, ez a helyzet, amely készülődik, megbotránkoztathat bennünket. Nyúljunk vissza acquinói Szt. Tamáshoz, aki Gergelyt idézi, mondván: „Ha az emberek megbotránkoznak az igazságon, jobb megengedni a botrányok kitörését, mint hogy elhagyjuk az igazságot.” Emlékezzünk, a gyanakvás nem jelenti a vétkességre való következtetést, csupán a vétkesség lehetőségét és ily módon a vizsgálódás szükségességét. És azt illetően, hogy mit kellene tennünk: osszuk meg a próféciákat és pápai vonatkozásait – „Az igazság az oroszlánhoz hasonló. Nem szükséges megvédenünk. Csak engedjük szabadon. Meg fogja védeni magát”, mondja Szt. Ágoston. Legyünk őrállói az Egyház erkölcsének és hittételeinek és követei ezeknek az égi próféciáknak. Egy ideig, még ha a dolgok rosszabbá is válnak, ne legyetek meglepve, ha még jó püspökök és teológusok is összezavarodnak és félrevezetődnek vonzódásuk és lelkesedésük által. Rövidesen, ha a dolgok olyanok, mint a próféciák jelzik, azok világosabbá válnak számukra és a hívők nagy részére is. Legyetek türelmesek és állhatatosak.

 1. Maradjunk egységben, Krisztus Igazságában. Mi történt a „legyen a ti igenetek igen és a nemetek nem” kívánsággal? Nem engedjük meg, hogy meghamisítsák hitünket; tudjuk, hogy hittételeink és erkölcseink megdönthetetlenek és megváltoztathatatlanok. Még Egyházunk vezetői közül is egyesek át akarnak alakítani bennünket /és Krisztust/, vagy hátrahagyni bennünket /és Krisztust/, s ezzel szét akarnak hasítani és megosztani bennünket, nem fogunk megoszlani. Ha ezek a próféciák beteljesülnek /amint az láthatóan afelé tart/, akkor nem mi szakadunk el az Egyháztól, hanem ők szakadnak el tőlünk. Minden, amit tennünk kell, hogy maradjunk ott, ahol mindig is voltunk az Egyház hitének igazságát és hittételeit tekintve. Ahol az igaz Egyház fog maradni. Isten Szava által kormányozva a Biblia és a Katekizmus által, együtt az igaz Tanítóhivatallal.

Lesz-e következménye ennek a cikknek; valószínű. Heves lesz-e az; lehetséges. Miért írom mindezeket? A tény az, hogy a sátán abban reménykedik, hogy megmérgezi elménket az Úr próféciáit illetően, és fátyolt borít szemeinkre, hogy ne tudjuk leleplezni terveit. Realizálnunk kell ezt, és megpróbálni, hogy ne adjuk meg magunkat a gonosz terveinek, hogy megosszon bennünket és arra használjon fel bennünket, hogy egymás ellen támadjunk. Egymás ellen fog uszítani bennünket. Kétségeket és megosztást idéz elő. Nyilvánvaló, hogy fel kell készülnünk a szellemi harcra, mely a gyűlölet rettenetes áradatát fogja önteni nem csupán ezekre az égi üzenetekre, de azokra is, akik támogatják azokat. Nem engedhetjük meg, hogy ezek a támadások megállítsanak bennünket. Azt ajánlom, azzal válaszoljunk, hogy nem veszünk tudomást ezekről a támadásokról; haladjunk előre és adjuk át a világnak ezeket az égi üzeneteket, amilyen gyorsan csak tudjuk. Sokan, amikor elébük tárulnak ezek az üzenetek, megbánást fognak érezni, hogy figyelnek azokra, ahogyan mi tesszük, aztán kegyelmeket kapnak majd, hogy lássák a kinyilatkoztatás Igazságát és az események igazságát, ahogyan azok kibontakoznak.

Jegyezzétek meg, senkit sem kell követnetek, aki eretnekséget tanít /erkölcsi és hittételbeli hibákat/. Megtévesztő szakadás van kialakulóban az Egyház legfőbb szervezetében azok között a katolikusok között, akik tönkre akarják tenni az Egyház tanítását és doktrínáit és a hithű maradék között, akik ezt nem akarják. Akik szorgalmazzák a hitehagyást, azok fogják előidézni az új szakadást, nem pedig a doktrínákhoz ragaszkodó hűségesek. Amikor ők túlságosan messzire mennek,- ha ez Ferenc pápa valós napirendje,- akkor a „méltó pásztorra”, XVI. Benedekre kell tekintenünk, hogy megszabadítsa a tévedéstől és helyreállítsa az

Egyházat az ő szépségében. /Ahogyan boldog Tomasuccio de Foligno jövendölte, hogy egy pápa ezt fogja tenni./ A többit illetően, hagyjunk mindent az Úr akaratára.

 1. Maradjatok jótékonyak. Vagy egyik vagy másik módon fogtok válaszolni az ebben a cikkben közölt információkra az egyet nem értés elismerését illetően. Ha megfontoljátok a lehetőségét, hogy ezek a próféciák igazak lehetnek, akkor terjesszétek ezt a cikket. Isten az ő próféciáit nem csupán néhány elfogulatlan hívő számára adja, hanem valamennyi hívőnek. Azt kívánja, hogy kinyilatkoztatásait megosszák és terjesszék mindenki számára, aki odafigyel és válaszol. És vegyétek figyelembe, hogy sokan, különösen ebben a tekintetben, még nem fognak egyetérteni. Még nem lesznek képesek meglátni vagy figyelembe venni a helyzetet. Ne próbáljátok meglátásaitokat bizonygatni. Terjesszétek elő az információt. Imádkozzatok megvilágosodásért.  Imádkozzatok a pápáért és az Egyházért, igaz irgalmasságért, részvétért és egységért. Imádkozzunk egymásért és az igazságban való egységünkért. Az idő majd világosabbá teszi a dolgokat egyik vagy másik irányban. Vagy Ferenc pápa a hamis próféta, ami reális lehetőség, vagy nem ő az, hanem valaki más.  A helyzet vagy ebben az irányban halad vagy nem, és ennek az üzenetnek kritizálása nem fogja azt megváltoztatni. Ha a helyzet ebben az irányban halad, mindenképp örülni fogtok, hogy Isten előre tájékoztatott benneteket próféciái által, akkor is, ha kezdetben elutasítottátok azokat.
 1. Maradjatok reménnyel teljesek. Isten az, aki irányít, és ezeknek az időknek eseményeire gondot visel. Emlékezzetek, hogy Isten mindent javára fordít az Őt szeretőnek. /Róm. 8:28/

És ő megjövendölte mindezen eseményeket Dánielen keresztül és a Bibliában Szt. János által és több mennyei prófécia által, ezért bátraknak kell lennünk az események kibontakozásakor és ezért fel kell ismernünk, hogy Ő azt kívánja tőlünk, hogy a Beléje helyezett reménnyel és hittel válaszoljunk. A félelem nem az Úrtól való. Idézzük a 91. zsoltárunkat: „azt mondja az Úrnak: „Te vagy az én oltalmazóm, és erősségem, Istenem, akiben bizakodom…” „nem kell félned az éjszaka rémeitől, a nappal repülő nyíltól.” Krisztus oltalmaz bennünket és szeretteinket, és tudjátok, hogy elküldte az Ő Édesanyját, hogy különleges módon legyen segítségünkre ezekben az időkben.

 1. Maradjatok az imádságban. Az imádság az egyetlen útja a győzelemnek és a békének. A hamis prófétával kapcsolatos jövendölések közelednek a beteljesüléshez. A Jelenések könyve és a többi próféciák szerint a hamis prófétának a helyén kell lennie az első pecsét Végső Csatája idején, a háborúkról, éhínségről, járványokról szóló többi pecsétet megelőzően; a hitehagyásról szóló első pecsétnek meg kell előznie az apokaliptikus háborúkat meghirdető második pecsétet. A hamis próféta lesz a hamis Illés, a hamis Keresztelő János, aki megerősíti a felemelkedő Antikrisztust. Vallási tekintélyénél és egyetemes befolyásánál fogva segíteni fog az Antikrisztus hatalmának megerősítésében. Mi pedig segíteni fogunk a gonosz legyőzésében. És hogy ezt megtegyük, imádkoznunk kell. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!

 

Úgy látszik, Malakiás próféciájának utolsó pápája időszerű és rövidesen kezdetét veszi a nagy hitehagyás. Akiknek van szemük a látásra, az utolsó vihar felkerekedőben van. Tanúságot kell tennünk a megjövendölt Igazságról, bármilyen fájdalmas legyen is az. Egy dolog a próféciáról – sohasem könnyű meghallani, még nehezebb elfogadni. De a prófécia gyümölcsei mindig azok, amelyekre az Egyháznak szüksége van, és amit Isten akar. II. János Pál fölülről bátorít bennünket: „Nem annak van itt az ideje, hogy szégyenkezzünk az Evangélium miatt… annak van itt az ideje, hogy a háztetőkről prédikáljuk azt.” Hogy Ferenc-e a hamis próféta, amit különböző próféciák különösen jeleznek és amire sok más prófécia utalást tesz, ez egyaránt lehetséges és valószínű, de az idő majd megmutatja. Imádkoznunk kell a katolikus Egyházért, beleértve Ferenc pápát is, hogy minden a jézusi Kinyilatkoztatás Igazságában és Jézus kereszthalálában maradjon. Ha megosztjátok, vagy hírül adjátok ezt a cikket, kérem, tegyétek azt annak teljes közlésében. Bátorság!

 

/Dr. Kelly Bowring  teológus, író és népszerű szónok. Teológiai doktorátusát Rómában, az aquinói  Szent Tamás egyetemen szerezte meg, licenciátusát a Dominikánus Házban és a II. János Pál Intézetben /Washington DC/, mesterfokozatát az ohioi Steubenville-i  Ferences Egyetemen. Rendelkezik az Egyház megbízásával, hogy teológiát taníthat. Dékánja volt a Graduate School of Theology and Program of Catholic Studies /GST/ iskolának, a borromeói szent Károly szeminárium lelkiségi missziójának dékánja és professzora a szent teológiának a Déli Katolikus Kollégiumban. Intézeti igazgatója a Szűz Mária Kollégiumnak az Ave Maria egyetemen. Kiemelkedően híres amerikai tanár. Számos könyv szerzője. Nős, nyolc gyermek édesapja./

Forrás: http://twoheartspress.com/blog/how-to-respond-if-pope-francis-is-the-false-prophet-2/

 

 

Hitvédelem:

 

amennyiben koholt vádakkal Benedek pápát kényszerítették arra, hogy lemondjon, mert különben letartóztatták volna -több jel szerint is saját pápát akartak bejuttatni a Vatikánba, és ezért emberiesség elleni bűncselekményekek vádjával akarták Őt meghurcolni, letartóztatni, hogy egy mindenkinek kedvét teljesítő népszerű pápát tegyenek a helyére, aki NEM RAGASZKODIK A kRISZTUSI HITHEZ, SZENTHAGYOMÁNYHOZ, SZENTÍRÁSHOZ, és hogy személyét és -ideiglenesen- a katolikus egyház egységét megvédje egy ilyen hirtelen jött botránytól, lemondott. 

Ferenc pápa már sokak szerint egyértelmű eretnek tanításokat közöl, és elszakadt a krisztusi szellemiségtől, és lemondását kérik szépen, ha nem hagy fel ezekkel! DE a kánonjog szerint eretnek pápa esetén üres Péter széke, illetve fenyegetéssel tett lemondás semmit! Hamarosan minden figyelem középpontjába kerülhet a két pápa: Benedeket megölhetik, Ferencet magasztalhatják: háborű törhet ki, majd egy nagyon szimpatikus békítő személyében megjelenik: az antikrisztus! Mivel a mostani pápának ismert személy lehet a Hamis Próféta, így ő segítheti hatalomra az Antikrisztust: egy olyan embert, aki annyira hűen telejsíti Lucifer akaratát, mintha általa megszállott lenne önnön kérése alapján. Ehhez kell egy olyan forradalmi, vagy hasonló jellegű  esemény, mely utáni béke megteremtéséhez ezt a nagyon szimpatikus személyt Ferenc is ajánlani fogja!

 

Számos prófécia a Szentírástól a szentekig, a szentatyák és a szenthagyomány is ezt, ennek közeledtét jelzik.

 

Most az egyszer nem kívánom, hogy népszerű legyen a pápa... ilyen fenyegetettség esetén. Bízom benne, nem lesz eretnek, és nem osztja meg a katolikus hitet! Ha mégis: Isten kegyelmezzen Nekünk! A Végidők próféciái teljesednek be. Bár a kezdeti embertelenségek után végülis Jézus Krisztus második eljövetele, és a világ legbékésebb, legszebb korszaka köszönt ránk itt a földön, amiért minduntalan számos kereszténnyel imádkozunk: jöjj el Urunk, Jézus!

 

Végidő várás Benne való hittel, bizalommal, megtéréssel, bűnbánattal, gyónással, engeszteléssel.

____________________________________________________________

 

Az Igazság pillérei:
 
 1: Jézus Krisztus a Megváltó, és az Ő egyetlen egyháza az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyház. Mindaz a hitletétemény, amit őriz, Igazság.
 
2: A világ fejedelme Sátán. Ahogy Istent majmolja,létrehozott magának is valamit, ami az Isten egyházát majmolja.
Erről Jézus így nyilatkozik: zsidók, akik nem zsidók, hanem a Sátán zsinagógája.
Ezt lefordítva így értheted: a zsidóság 80-90 %-a sem genetikailag, sem vallásukat tekintve nem azonos az ószövetségi zsidósággal és az Ő hitükkel. Ez az özönvíz előttről már áthagyományozódott (Noé megtanította unokáit is írni, és egyikük megtalált egy özönvíz előtti "titkos" írást, és foglalkozni kezdett annak gonosz tudásával...), babiloni, római birodalmi, bizonyos templomos és rózsakeresztes, bank és pénzrendszer kialakítói, szabadkőmives és illuminátus gyökerekkel rendelkező, ma részben deirekt sátánizmussal, ezoterizmussal, New Ages-el, agykontrollal, hinduizmussal és sok más egyébbel összeszövődő alapokon nyugszik. Bár a legfőbb bázisai az illuiminátus, szabakőmives, kabbalista és direkt sátánisták, de övék immár a pénz és bankrendszer, gazdaság, média, politika, tudományos élet, agytrösztök, oktatásrendszer -vagyis a világ finánctőkéjének,. gazdaságának több mint 90 %-a alig 1 % kezében összpontosul! Kezükben van az összes multi, a nemzeti bankok, áruellátás, a média vállalatok 90 %-a minden. Értéktelen pénzzel árasztják el a világot, aminek legalább 90%-át a semmiből hozzák létre, ami a piramis játék elvén működik. Ilyen pl az USA dollár, a "petrodollár", melynek egyedüli értékét az adja, hogy szinte kizárólag ezért lehet olajat vásárolni. És egy olyan pénzintézet, a FED bocsát ki, amely magántulajdon, és ellenőrizhetetlen az állam, az USA számára. Az USA összes adóbevétele gyakorlatilag kamattörlesztésre megy el, amit a FED-nek megfizet. De a világbank és több nagy bank, nemzetinek hitt bank is igy működik.
A jog tekitnetében az ENSZ dokumentumaiban kidolgozta céljaik megvalósitását, pl a világkormány létrehoztatalát a tiz királysággal és már a konkrét vezető személyek nevei is megvannak. DE nemzetállami szinten úgy, mint Uniós vagy USA szinten ki van dolgozva a jogi szabályozás az érdekükben. A katonaság és a NATO is alapjaiban az övék. Az állampolgárok számára ismeretlenül hangzó EU-s csendőrséget is bevethetik a nemzetállamok kormányainak irányitása ez esetben országukon belül is el van utasitva. És sorolhatnám.
Tudomány tekintetében kezükben vannak általunk még nem, vagy aligi ismert technológiák, mint pl. a geoengineering. Ennek része a HAARP, mely több millió Watt energiával bombázza az ionoszférát, ezáltal befolyásolva az időjárást: a felhőket kitolja a világűrbe, bárhol képes aszályt, esőt, hurrikánt létrehozni, sőt, szökőárat, földrengést. DE harmadik jelentős hatása az emberi elmére és tudatra gyakorolt hatás. Képes a tudatot befolyásolni, különösen aki agykontrollt végzett, vagy "TV, Internet" függő, mentálisan erre hajlamos. Továbbá képes hangulatot "előállitani" a személyben: depressziót, öngyilkossági hajlamot, és hasonlókat. A HAARP hatását erősiti, hogy replőgépekkel a megfelelő légréteget megfelelő kemikáliákkal terítik be besugárzás előtt. Mos, ettől függetlenül is évtizedes mérgezésnek vagyunk kitéve a "kondenz csíkoknak" csúfolt vegyi csíkokkal, Chemtraillel. Ezek számos független labor szerint erősen mérgező, meddőséget, idegrendszeri betegségeket, rákot, és számos más egészségügyi problémát okozva a lakosságnak, amit kísérletileg igazoltak. Lehet látni felvételeket, amikor felégetik felettünk az eget, a HAARP működési hibáját, a légi permetezés utáni szivárvány színű, irizáló felhőket, műholdas felvételeket a HAARP és a repülőgép csíkok hatásának bizonyítékaival, és még számos lélegzetelállító bizonyíték elérhető ezekről a támadásokról. És ezenkivül számos más techinka segiti őket.
 
3: a katolikus egyház és a pápaság
El kell fogadni, hogy a kereszténység, igy a katolikusok feltehető többsége aposztata, azaz tudva és akarva vagy sem, de alapvető hitigazságokban nem hisz, ami súlyosabb hittagadási forma mint a skizma vagy eretnekség! Pl. hisz a reinkarnációban, nem hisz Istenben, stb. Ez a folyamat a 70-es években jelentősnek volt tekinthető, mára már többségről beszélhetünk.
Ahogy korábban pl. a reformáció idején azt mondták volna, hogy ő nem katolikus, kézzel lábbal tiltakozott volna. Idő volt, míg az emberekben letisztult, hogy már nem a katolikusokhoz tartoznak. SOkszor a pap tért át, és nem világositotta fel erről a hiveket, hanem csak elkezdte tanítani, prédikálni új hitét! Igy térítettek át tudatlanul egész falvakat! Most egy hasonló egyházszakadásnak vagyunk tanúi, belülről. Tudható, hogy szabadkőművesek jelentős számban vannak az egyházi vezetésben mind katolikus, mind más keresztény, protestáns felekezetekben! Erre készültek pápák is, igy kánonjogilag leszabályozták az érvényes pápaválasztást is. Nos, a jelenlegi pápai trónon ülő Bergolio esetében megalapozottan feltehetjük, hogy kánonjogilag érvénytelen a megválasztása! Bizonyitékok tömkelegét mérlegelhetjük, és már össze is ült ezzel kapcsolatos konzultációra teológusok, püspökök sokasága, hogy mérlegeljék, s kidolgozzák egy esetleges trónfosztás menetét, ennek feltételeit. Ilyen még nem volt a történelemben, de olyan vagy harmincszor, hogy ellenpápa ült a trónon -mint feltehetően ma is.
XVI. Benedek az utolsó Szentatyánk!
Feltehetően lemondása nem érvényes, és Bergolio feltehetően szabadkőmives, eretnek, és a "Római Maffiának" nevezett társaság, köztük pápaválasztók, megállapodtak személyében. Ez mind kánonjogi kizáró ok. És ezen kivül még számos más jele is van mindennek, amik mérlegelendőek!
 
4. Beélesednek a próféciák, és gyújtópontjukba kerülünk. Katolikus források tömkelege, Fatima, jelenések, égi üzenetek, szentek és pápák sora éppúgy mint a Szentírás és elismert írások, pl Énok könyve, mind egyértelműsiteni látszi, hogy Krisztus második dicsőséges visszatérée a mi korunkben, feltehetően 10 éven belül várható.
Hogy ez mit takar?
A Biblia 7 évben irja le a folyamatot, aminek eredménye hogy a világ apokaliptikus küzdelme után minden ember, aki nem javitható, kitart gonoszságában, elpusztul, és csak a jók maradnak életben. A tűzzel megtisztul a világ az emberi gonoszság minden művétől, és új teremtés lesz, mint a teremtéskor, Ádám és Éva bűnbeesése előtt. Visszaáll az eredeti célja a teremtésnek, ha tán nem is pontos, ahogy fogalmazok, de nem lesz kisértés, és béke, szeretet fog uralkodni, az Eucharisztikus Krisztus uralma lesz ez, aki köztünk fog lakni.
Natália nővér látomásai is erről szólnak, amit elismert a pápa és Mindszenty hercegprimás is támogatott, ez alapján kötelezettségünk ma is érvényes felépiteni a Szent Anna réti kápolnát!
A magyarok engesztelése az egész világra el fog terjedni, és hogy mennyire lesz hatalmas a büntetés, az az engesztelés erejétől függ. A NAgy Figyelmeztetés a Bibiliában és más katolikus forrásokban is megtalálható, nemcsak az Mary Divine Mercy üzenetekben. Vassulától is bocsánatot kért a meghurcoltatásáért XVI. Benedek, és támogatta, Gobbi atya és a Máriás Papi Mozgalom is több száz püspök és több ezer pap részvételével szintén erre irányuil, a látomások magyarázzák a Biblia megfelelő részeit, a Jelenések könyvével.

Gyakorlatilag ezek alapján úgy saccolom, hogy 90 % fölötti a valószinűsége, hogy Krisztus 10 éven belül visszatér, és ebből 80-90 % hogy már idén kirobban az a 3. vh-nak nevezhető háború, ami kikényszeriti a gonoszság misztériumát, XVI. Benedek halált, a Hamis Próféta Bergolio új világvallását, és az Antikrisztus fellépését, a "Világkormány" felállitásával azt a szövetséget, amivel megkezdődik a Bibiliai 7 esztendőként jelzett időszak, a pecsétek feltörése...

____________________________________________________________

 

Közreadok egy listát, amivel várt vagy váratlan helyzetekben (időjárási szélsőségek, és forradalmi helyzetek, háborúk esetén) fel lehet késziteni a családot. Aki megteheti, ezeket kéne a spajzban tartalékolnia, ahogy nagymamáink és a régi jó háziasszonyok tették:

http://5mp.eu/web.php?a=vegidok&o=5EDlqzOOc5

Legjobb tudomásom szerint 80-90 % hogy még idén, 2017-ben kitör egy világháborús helyzet, méghozzá stratégiailag legvalószinűbb az augusztus-szeptemberi időszak.

1 főre - 1 családra + a családi körnek, szeretteknek, szomszédoknak
 
25 kg - 300 kg -500 kg liszt
10 kg - 50 kg - 100 kg búza, árpa, gabona mag (tiszta, hántolt)
30 kg - 300 kg - 500 kg termény: gabona, kukorica, napraforgó takarmány tyúk, fürj tartáshoz (fürjet akár lakásban is, háziállatnak -egészséges, és friss tojás akár a bérházban ; falra szerelhető kis ketrecben minimális helyigénnyel akár 60 db is elfér, megfelelő körülmények közt naponta tojik).zz
20 kg - 51 kg - 100 kg cukor
2 kg -5 kg - 10 kg tiszta, valódi só
10 -50 - 100 kg hagyma
20 - 70 - 120 kg krumpli
5 - 20 - 30 kg bab
zöldségek: répák, zeller, retek, cékla, stb
gyümölcsök: alma, körte, stb.

fűszerek: izt adnak az ételnek, jobb közérzethez és egészséghez segitenek, betegség esetén is fontosak:
paprika, bors, köménymag, kurkuma, római kömény, curry, gyömbér, nigella mag
medve- vörös- fokhagyma por, snidling, petrezselyem, lestyán, zeller, kapor, turbolya, kakukkfű, rozmaring, oregáno, majoranna, bazsalikom, száritott gomba (fafül), mustármag,
fahéj, szerecsendió, vanilia (kivonat), citromhéj (kivonat) kardamom, szegfűszeg, ánics, csillagánizs, stevia / jázminpakóca / édesfű
Ezekből is lehet kg-os kiszerelésűeket is választani.
 
 
 konzervek:
3x 10 - 50 - 100 halkonzerv ; húskonzerv, májkrém ; kukorica, borsó, zöldbab, stb.
25 - 100- 150 gyümölcs lekvár, befőtt (szilva, barack, piros gyümölcsű lekvár, almapüré, kompót, stb.)
5 - 30 - 50 liter szörp
Italok : teafüvek, csipkebogyó, kamilla,  citromlé, citromkivonat, vaniliakivonat, kakaó, maláta, cikória, Karamalcz, kávé, stb.
15 - 70 -100 üveg savanyúság (uborka, csalamádé, cékla, káposzta, stb.)
3 - 10 - 15 liter ecet
1 - 3 - 5 kg citromsav
5- 30 - 50 kg mosószer: nátrium-perkarbonát, mosószóda, mosószappan és pora, citromsav, bórax, szódabikarbóna, mosódió, és a kedvenc mosószer, mosóparfüm, illóolaj, öblítő ; hamu lúg azaz sima égetett fa hamuja vízzel összeérlelve, leszűrt vizet használjuk fel; gesztenye gubacs.
Ha nincs szennyvízhálózat, a bio, természetes megoldást érdemes használni ezért is!
hüvelyesek, lencse, mák, dió, árpa, gríz, zsemlemorzsa, chia, len, szezám, stb.
1 zsírosbödön zsírral
5 - 25 - 40 liter olaj (kókuszzsír -ez leszűrve sütésnél újrahasználható, napraforgó -ez mécseshez, világitáshoz is fogyhat, oliva)
fényforrások: elemlámpa+elem, szolár, gyertya, petróleum lámpa, napraforgóolaj kanóccal, stb.
tiszta víz és tárolására alkalmas edények, flakonok
önvédelmi fegyverek: ima, gázspray, bot, kés, íj, csúzli, koktél, gázálarc, maszk, stb.
2 évre való tűzifa, fűtés, főzés -esetleg mini házi kandalló etilalkohollal, gázpalack, sparhelt, stb.
takaró, hálózsák, és olyan téli ruha, ami fűtés nélküli lakásban, bérházakban is segít átvészelni a mínusz 20 fokokat!
túrafelszerelés, túlélő készlet, cipő, csizma
 20 -50-100 kg méz
gomba, házi gombatelep (főleg télre, mikor nem köpik be, nem kukacosodik)
kovász, élesztő, sütőpor, szódabikarbóna
daráló
házi konyhakert (fűszerek, gyümölcsök, hagyma, eper, bogyósok akár beltérre is, függőfalra, függőkaspóra, balkonra, télre-nyárra) és levegőtisztító növények szmogriadók, rossz időjárás, betegség idejére is.

alkoholok: bor, pálinka, rum ezek fertőtlenítőszerek, hangulatjavítók, és cserélni lehet más szükséges dolgokra -ezért hordónyival is jöhet belőlük.
Élvezeti cikkek: kávé, cigi - cserére szintén hasznos, csokoládé
CSere értékcikk pl. arany
Vetőmagok
Állateleség
Mirelit áruk
Tejtermékek: tejpor, süritett tej, tejszin, tartós tej vagy tej utánpótló gazda, sajt és vaj (fagyasztva is), natur joghurt, kefir és tejföl kultúra
 
Gyógyszer, kötszer, fájdalom csillapító, higiéniás termékek (szappan, sampon, fogkefe, női havi és borotva, papirok: zsebkendő, WC papir, papirtörlő, fültisztitó, fogselyem, stb.)
Gyerekeknek, babáknak pelenka (mosható), törtlőkendő, játékok, ruhaneműk, stb.

Táplálék kiegészítők:
frissen csiráztatott mag (pl. búzamag: 1 jó órára beáztatjuk, két nedves ruha közé vagy szűrőre tesszük letakarva, átjárja a levegő, ne penészedjen. Nyersen és málénak, kásának hamuban sült pogácsának elkészítve )
1 kg C-vitamin / aszkorbinsav E300 (1kg 3-4000 ft között van, eltartható, miért kéne kapszulákért fizetni, hisz ez befőzéshez, teához, tartósitáshoz és hétköznapokban is remek), természetes forrású C-vitaminnal keverve jelentősen nő a hasznosulása a szervezetben, pl. acerola por, melynek harmada természetes C-vitamin, vagy fekete ribirli, csipkebogyó, stb.
D vitamin
K vitamin
folsav
spirulina és chlorella alga por kilós kiszerelésben
szelén, cink, kilós taurin és fehérje por, tejpor, mazsola, multivitamin, vas, gyógynövények, teák -kamilla, kakukkfű, hárs, csipkebogyó, bodza, stb.

áram generátor, akkumlátorok, mágnes motor, házi nap és szélerőmű; világitás
üzemanyag -benzin, dizel, stb. és autámok, hegesztó szerviz
 
védelmi átalakitásokhoz és önellátásra való áttéréshez szükséges alapanyagok, pl, szerszámok, hegesztő, fa, fém alapanyagok, szögesdrót, villanypásztor, stb.

víztisztító (ozmózisos, vagy páralecsapódásos), esővizfelfogó, vízmelegítő - szenes szamovár

Fontos a tárolás: átgondolt, átlátható, tiszta, száraz, bogaraktól, rágcsálóktól elzárt térben, légmentesen lezárva, hűvösben, stb.

Rovar és növény védelem (élelmiszer és ruhamoly, neem olaj és biológiai trágya (EMbió) permetszerek

Eltevéshez szükséges kiegészitők: befőttes üvegek, celofán, szalicil, szkorbinsav (C-vitamin) citromsav, pektin, agar-agar alga, zselatin, stb.

Házilag készithető könnyen lekvár, szörp, különféle zöldség, gyümölcs, de hús és kész étel befőttek is: babgulyás, sült hús zsirárban, töltött káposzta, sólet, vagy hurka, májkrém, akár disznósajt befőtt is! Mi lenne ha nem hűtőt használnánk, hanem ebédre saját házi konzervünket vinnénk, vagy túrára, külföldi utunkra?

Legyen előkészitve minden: ne kelljen mosni, fertőtleniteni, energiát és vizet felhasználni akkor már felhasználni.

 

Legjobb tudomásom szerint a következő eseménysor várható:

Európa szerte polgárháborús állapotok, és iszlám terror kivülről-belülről -akár több tiz, vagy száz milliós nagyságrendben jelenhetnek meg egy hónapon belül Európa szerte, igy becses hazánkban is. Ezt járványok és éhinség követi. Atom fenyegetettség, és a geoenginiering keretében is lehet támadásokra számitani. Bármikor előállhat egy világjárvány, amire hamar szolgálnak oltóanyaggal -mely részint szükséges, részint más anyagokat is tartalmazhat, és a lakosság bizalmát növeli a vezetőkben, akik a béketeremtés útját immáron egy világkormány felállitásában látják egyedül. Ez a már meglévő jogi dokumentumok alapján feltehetően az ENSZ-ből alakul át. Akkor feltehetően nyugalmasabb időszak köszön ránk 3-4 évig, amig kiszilárdul és kiépül a rendszer. Ekkorra a geoengineering és a tudatos természetellens folyamatok, mérgezések is nyilvánvalóvá válnak az emberek számára, megszűnik a fizikai pénz, és egy mérhetetlenül nyomorúságos időszak kezdődik.

Mindezt leirják a katolikus, valóban katolikus források, nem szektás képzelgés, mint hittem: benne van a Bibiliában: Ó- és Újszövetségben, Jelenlsek könyvében. Mivel kijelenthető, hogy a nagy hitehagyás korszakát éljük: azaz a katolikus és keresztény hivek feltehetően döntö többsége, igy papok, püspökök, a tudatos vagy kevéssé tudatosul hitehagyás, aposztázia bűnében él, és ez hamarosan még fokozódni fog! Különösen, hogy ahogy a történelemben nem először, még alig láthatóan egyházszakadás tanúi lehetünk: a világtörténelem legnagyobb egyházsszakadásáé és hitehagyásáé! Ezt a hivek, és a világ kevéssé veszi észre, de hamarosan nyilvánvalóvá lesz. Ahogy a történelemben már vagy harmincszor, most is kiderülhet, hogy ellenpápa ül a trónon, és Bergolio megválasztázsa kánonjogilag érvénytelen volt -több okból is. Erre pápaválasztó biboros könyvében is utal, de számos más forrás is ezt igazolja. Ugyanakkor egy háborús helyzetben kimondani ezt, és az a megbotránkozás, amit ez okoz egy pápahű és hithű katolikus számára, amikor amúgy is keresztényüldözés kezdődik, és alternativát kinálnak egy egyesülő vallással a békéért nagyon látványosan, és szimpatikusan, hatalmas megosztottságot és gyűlöletet szül. hiszen az egyházat Péter védi, és a pokol kapui sem vehetnek erőt rajta , de ugyanakkor irva van, hogy a legfőbb főpap (pápa) helyén ülő, aki a trónt bitorolja, és a legszentebb áldozat bemutatja (eucharisztia), lesz a Hamis Próféta, aki az Anti Krisztussal együtt élve lesznek a tüzes tóba dobva. És nem ér véget a világ, hanem az eucharisztikus Krisztus uralma, a béke korszaka, az Új Pünkösd következik. Bár ezek teológiailag nincsenek kifejtve, mégis tökéletes összhangban van a Bibiliával és a katolikus egyházzal, a pápák, szentek és égi üzenetek tanitásaival. Fatima 100. évfordulója, letelik a 100 év amit a látomásban az ördög kapott, hogy tönkretegye az egyházat -és ime, megért az idő Krisztus dicsőséges visszatérésére -amit hivatalos ördögűzésekkor a gonosz lelkek is kijelentenek Isten nevében parancsolva nekik, mint azt, hogy a pápa a zsebükben van. Csak az nem hisz, aki nem akar, vagy nem ismeri a bizonyitékokat. Még. De nem is én fogok erről bárkit meggyőzni, hanem a Szentlélek, és Krisztus. Tudjuk, hogy mindennek be kell következnie, de ütős, hogy már most, a mi életünkben -amit abszolút nem hittem volna én sem. De elérkezett a határ, amikor vagy hiszek a lehetőségében, vagy semmilyen bizonyiték nem fog meggyőzni már erről, és nem is foglalkozom az egésszel. A családanya gondosságával tehát most igyekszem szerény lehetőségeim szerint felkészülni testben és lélekben, és háztartásban. Biztosan nem fogom a fenti listát hiánytalanul beszerezni én sem, sőt! Nekünk is szűkösek az anyagi forrásaink -de van egy lista, amihez igazodhatunk. És a napi rózsafüzér, a béke, és szeretet, és a mások üdvéért való aggodalom. Viseljünk skapulárét, csodás érmet, Benedek érmet, imádkozzunk, engeszteljünk, épitsük fel a Szent Anna réti templomot mielőbb, hogy kisebb legyen a büntetés! Mindszenty biboros és a pápa is jóváhagyta ezeket az üzeneteket, amik más személy képviseletében mai napig folytatódnak! Nem kérem hogy nekem, de higgyenek ha mindez elkezdődik, és folytatódik pontról pontra az irásokat beteljesitve!

A katolikus egyház és Szűz Mária szerepe az irásokban egyértelműen alá van támasztva, és ezt most fogjuk csak igazán megérteni, és amint elfogadja a világ, vége lesz a megpróbáltatatásoknak.

 

Szűz Mária, világ győzedelmes királynője, csak egy szót szolj isteni Szent Fiadnál, és megmenekül a világ!

Szűz Mária, bűnösök oltalma, menedéke, könyörögj érettünk Szent Fiadnál!

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Buy Cialis Through Paypal Ellelonry

(Ellensumb, 2019.08.23 02:31)

New Canadian Meds Comprar Cialis Online Sin Receta [url=http://mailordervia.com]online pharmacy[/url] Viagra Usare Cheapeast Generic Progesterone Best Website Worldwide On Line

 

 

Facebook

Elérhetőség

Patrona on Facebook

Látogass el ide:
https://www.facebook.com/Patrona-418478858335910/?fref=ts

Levelezőlista
Statisztika

Most: 1
Összes: 109900
30 nap: 918
24 óra: 29