Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyitott idők -röviden

2017.05.25

 

Az utolsó idők jelei:
 
időjárási szélsőségek -Magyarországon és világszerte: nyári havazás, télen nyári hőség, torndók, özönviz szerű esőzések, tüzek, nagy aszályok, soha nem látott napi hőingadozások, évenként dőlnek meg rekordok, és soha nem látott jelenségek tömkelege nehezíti napjainkat. +5 fokban hóesés.
Szivárvány színű, irizáló felhők, különleges, soha nemlátott felhő formációk.
Megnyílik a föld: víznyelők, sinkhole-ok keletkeznek napi rendszerességgel, évi több mint 600, miközben az elmúlt évtizedekben 1-2 esetnél többet nem regisztráltak ilyen jelenségből.
Különleges hangokat és égi jelenségeket látnak, hallanak világszerte az égből.
A környezetszennyezés a világűrből is látszik: pl a flakontenger a tengeren. Elképesztő mennyiségű szemetet és káros anyagot bocsátottunk ki, meg van mérgezve a Föld, a viz és a levegő, ezt az emberiség szinte már eltakarítani sem tudná. (A környezetszennyezés és a CO2 gáz nem oka a klimaváltozásnak. Az a Naptevékenység függvénye, és emberi tevékenységtől független. Az időjárási szélsőségek viszont nagy részt a geoengineering segítségével mesterségesen előidézett folyamat, ahol ujjlenyomat nélkül tehetjük tönkre országok  gazdaságát aszályt, özönvizet, tornádót küldve rájuk...)
Politikai szélsőségek, terror, polgárháborúk vagy polgárháborús veszélyeztetettség világszerte.
A gazdasági erőviszonyok szürreális felborulása, és ezt az emberek Európán belül nem veszik észre! Nem érzik magukat "jóléti rabszolgáknak". Közel Keleten, Afrikában, és Indonézia-Malajzia térségében muzulmán terror, Dél-Amerikában, Afrikában Ázsiában kemény polgárháborús állapotok, a multinacionális cégek és egyes "Alapitványok, NGO-ok" népességnyomorítása, és a vidék teljes kifosztása zajlik.
Tudatmódositás, tudatipar hatalma. A TV nézők, Internet felhasználók hipnotikus hatásoknak vannak kitéve, és számos más tudatbefolyásoló módszernek. Továbbá más technológiák, és sugárzások is képesek kiváltani ilyen hatást az emberi elméből. Az agykontroll, és egyes eljárások kiszolgáltatottabbakká teszik az embereket ezekre a tudatbefolyásoló módszerekre.
USÁ-ban évente minimum 200, de valószínűleg  akár 500 000 főnél is több embert ölnek meg sátánisták -a kórházban végrehajtott legális abortuszokról nem beszélve. (Több sátánista a saját gyermekét áldozatként abortálja, szüli meg és aztán öli meg, esetleg családja közös áldozataként, vagy szülők pénzért adják el  gyermekeiket ilyen szertartásokhoz, avagy rabszolgaként tartva őket veszik el tőlük csecsemőjüket. A Wikileaks és Pizza Gate botrány óta még biztosabban tudható, hogy sátánista gyermekkinzások, nemi erőszakok és feltehetően gyermek gyilkosságok történnek a Fehér Házhoz, Obamához, Clintonné asszonyhoz köthetően, de az USA elnökei és a gazdasági pénzügyi hatalmak és a tudományos élet egyes képviselői éves nyári találkozóján is eljátszák az emberáldozat ritusát és az emberekről való gondoskodás elhamvasztását -ez pedig élőben ment le a BBC / Cnn  műsorán, a Ku-Klux Klán szokásos egyneruhájába öltözve. A kiszolgálószemélyzet (hard pornós) éppúgy, mint amerikai elnök, prominens személyek utalásai, bevallása szerint a lehető legkeményebb homoszexuális epizódokkal  fűszerezve).
Különleges égi jelenségeket (csillagok járása, vörös és óriás hold, több nap vagy ismeretlen bolygó, égi fény megjelenése, a nap érdekes pulzálása, mozgása, szabályos kereszt megjelenése az égen, valóságos képként megjelenő felhőalakzatok pl. rózsafüzér, kereszt, arc, lovasok, angyalok, tekergő kígyó, koponya, a Jeruzsálem felett megjelenő kör és hang, műholdfelvételeken megjelenő érdekes formációk, pl. koponya alak, regyenes csikok, vagy "besugárzás" nyomok, stb.) figyelnek meg világszerte -érdemes az ezekről készült felvételeken meditálni. Ezek néha mozgó képek hanggal, és akár több nézetből felvett videók.
A vérpirosan eső esőkről, vörössé változó folyókról, tavakról, tengerszakaszolról  is érdemes lenne beszélni világszerte (pl. a Nilusról készült műholdkép, amit a helyiek is megfigyelhettek, de Skóciában éppúgy, mint Kinában, világszerte történnek ilyen jelenségek -és néhánynál nem találnak megfelelő tudományos magyarázatot mai napig sem.
Mit is hagytam ki?
 
"Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, mikor újra láttok engem..." /Jézus/
 
 
_______________________________________________________
 
Az Igazság pillérei:
 
 1: Jézus Krisztus a Megváltó, és az Ő egyetlen egyháza az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyház. Mindaz a hitletétemény, amit őriz, Igazság.
 
2: A világ fejedelme Sátán. Ahogy Istent majmolja,létrehozott magának is valamit, ami az Isten egyházát majmolja.
Erről Jézus így nyilatkozik: zsidók, akik nem zsidók, hanem a Sátán zsinagógája.
Ezt lefordítva így értheted: a zsidóság 80-90 %-a sem genetikailag, sem vallásukat tekintve nem azonos az ószövetségi zsidósággal és az Ő hitükkel. Ez az özönvíz előttről már áthagyományozódott (Noé megtanította unokáit is írni, és egyikük megtalált egy özönvíz előtti "titkos" írást, és foglalkozni kezdett annak gonosz tudásával...), babiloni, római birodalmi, bizonyos templomos és rózsakeresztes, bank és pénzrendszer kialakítói, szabadkőmives és illuminátus gyökerekkel rendelkező, ma részben deirekt sátánizmussal, ezoterizmussal, New Ages-el, agykontrollal, hinduizmussal és sok más egyébbel összeszövődő alapokon nyugszik. Bár a legfőbb bázisai az illuiminátus, szabakőmives, kabbalista és direkt sátánisták, de övék immár a pénz és bankrendszer, gazdaság, média, politika, tudományos élet, agytrösztök, oktatásrendszer -vagyis a világ finánctőkéjének,. gazdaságának több mint 90 %-a alig 1 % kezében összpontosul! Kezükben van az összes multi, a nemzeti bankok, áruellátás, a média vállalatok 90 %-a minden. Értéktelen pénzzel árasztják el a világot, aminek legalább 90%-át a semmiből hozzák létre, ami a piramis játék elvén működik. Ilyen pl az USA dollár, a "petrodollár", melynek egyedüli értékét az adja, hogy szinte kizárólag ezért lehet olajat vásárolni. És egy olyan pénzintézet, a FED bocsát ki, amely magántulajdon, és ellenőrizhetetlen az állam, az USA számára. Az USA összes adóbevétele gyakorlatilag kamattörlesztésre megy el, amit a FED-nek megfizet. De a világbank és több nagy bank, nemzetinek hitt bank is igy működik.
A jog tekitnetében az ENSZ dokumentumaiban kidolgozta céljaik megvalósitását, pl a világkormány létrehoztatalát a tiz királysággal és már a konkrét vezető személyek nevei is megvannak. DE nemzetállami szinten úgy, mint Uniós vagy USA szinten ki van dolgozva a jogi szabályozás az érdekükben. A katonaság és a NATO is alapjaiban az övék. Az állampolgárok számára ismeretlenül hangzó EU-s csendőrséget is bevethetik a nemzetállamok kormányainak irányitása ez esetben országukon belül is el van utasitva. És sorolhatnám.
Tudomány tekintetében kezükben vannak általunk még nem, vagy aligi ismert technológiák, mint pl. a geoengineering. Ennek része a HAARP, mely több millió Watt energiával bombázza az ionoszférát, ezáltal befolyásolva az időjárást: a felhőket kitolja a világűrbe, bárhol képes aszályt, esőt, hurrikánt létrehozni, sőt, szökőárat, földrengést. DE harmadik jelentős hatása az emberi elmére és tudatra gyakorolt hatás. Képes a tudatot befolyásolni, különösen aki agykontrollt végzett, vagy "TV, Internet" függő, mentálisan erre hajlamos. Továbbá képes hangulatot "előállitani" a személyben: depressziót, öngyilkossági hajlamot, és hasonlókat. A HAARP hatását erősiti, hogy replőgépekkel a megfelelő légréteget megfelelő kemikáliákkal terítik be besugárzás előtt. Mos, ettől függetlenül is évtizedes mérgezésnek vagyunk kitéve a "kondenz csíkoknak" csúfolt vegyi csíkokkal, Chemtraillel. Ezek számos független labor szerint erősen mérgező, meddőséget, idegrendszeri betegségeket, rákot, és számos más egészségügyi problémát okozva a lakosságnak, amit kísérletileg igazoltak. Lehet látni felvételeket, amikor felégetik felettünk az eget, a HAARP működési hibáját, a légi permetezés utáni szivárvány színű, irizáló felhőket, műholdas felvételeket a HAARP és a repülőgép csíkok hatásának bizonyítékaival, és még számos lélegzetelállító bizonyíték elérhető ezekről a támadásokról. És ezenkivül számos más techinka segiti őket.
 
3: a katolikus egyház és a pápaság
El kell fogadni, hogy a kereszténység, igy a katolikusok feltehető többsége aposztata, azaz tudva és akarva vagy sem, de alapvető hitigazságokban nem hisz, ami súlyosabb hittagadási forma mint a skizma vagy eretnekség! Pl. hisz a reinkarnációban, nem hisz Istenben, stb. Ez a folyamat a 70-es években jelentősnek volt tekinthető, mára már többségről beszélhetünk.
Ahogy korábban pl. a reformáció idején azt mondták volna, hogy ő nem katolikus, kézzel lábbal tiltakozott volna. Idő volt, míg az emberekben letisztult, hogy már nem a katolikusokhoz tartoznak. SOkszor a pap tért át, és nem világositotta fel erről a hiveket, hanem csak elkezdte tanítani, prédikálni új hitét! Igy térítettek át tudatlanul egész falvakat! Most egy hasonló egyházszakadásnak vagyunk tanúi, belülről. Tudható, hogy szabadkőművesek jelentős számban vannak az egyházi vezetésben mind katolikus, mind más keresztény, protestáns felekezetekben! Erre készültek pápák is, igy kánonjogilag leszabályozták az érvényes pápaválasztást is. Nos, a jelenlegi pápai trónon ülő Bergolio esetében megalapozottan feltehetjük, hogy kánonjogilag érvénytelen a megválasztása! Bizonyitékok tömkelegét mérlegelhetjük, és már össze is ült ezzel kapcsolatos konzultációra teológusok, püspökök sokasága, hogy mérlegeljék, s kidolgozzák egy esetleges trónfosztás menetét, ennek feltételeit. Ilyen még nem volt a történelemben, de olyan vagy harmincszor, hogy ellenpápa ült a trónon -mint feltehetően ma is.
XVI. Benedek az utolsó Szentatyánk!
Feltehetően lemondása nem érvényes, és Bergolio feltehetően szabadkőmives, eretnek, és a "Római Maffiának" nevezett társaság, köztük pápaválasztók, megállapodtak személyében. Ez mind kánonjogi kizáró ok. És ezen kivül még számos más jele is van mindennek, amik mérlegelendőek!
 
4. Beélesednek a próféciák, és gyújtópontjukba kerülünk. Katolikus források tömkelege, Fatima, jelenések, égi üzenetek, szentek és pápák sora éppúgy mint a Szentírás és elismert írások, pl Énok könyve, mind egyértelműsiteni látszi, hogy Krisztus második dicsőséges visszatérée a mi korunkben, feltehetően 10 éven belül várható.
Hogy ez mit takar?
A Biblia 7 évben irja le a folyamatot, aminek eredménye hogy a világ apokaliptikus küzdelme után minden ember, aki nem javitható, kitart gonoszságában, elpusztul, és csak a jók maradnak életben. A tűzzel megtisztul a világ az emberi gonoszság minden művétől, és új teremtés lesz, mint a teremtéskor, Ádám és Éva bűnbeesése előtt. Visszaáll az eredeti célja a teremtésnek, ha tán nem is pontos, ahogy fogalmazok, de nem lesz kisértés, és béke, szeretet fog uralkodni, az Eucharisztikus Krisztus uralma lesz ez, aki köztünk fog lakni.
Natália nővér látomásai is erről szólnak, amit elismert a pápa és Mindszenty hercegprimás is támogatott, ez alapján kötelezettségünk ma is érvényes felépiteni a Szent Anna réti kápolnát!
A magyarok engesztelése az egész világra el fog terjedni, és hogy mennyire lesz hatalmas a büntetés, az az engesztelés erejétől függ. A NAgy Figyelmeztetés a Bibiliában és más katolikus forrásokban is megtalálható, nemcsak az Mary Divine Mercy üzenetekben. Vassulától is bocsánatot kért a meghurcoltatásáért XVI. Benedek, és támogatta, Gobbi atya és a Máriás Papi Mozgalom is több száz püspök és több ezer pap részvételével szintén erre irányuil, a látomások magyarázzák a Biblia megfelelő részeit, a Jelenések könyvével.

Gyakorlatilag ezek alapján úgy saccolom, hogy 90 % fölötti a valószinűsége, hogy Krisztus 10 éven belül visszatér, és ebből 80-90 % hogy már idén kirobban az a 3. vh-nak nevezhető háború, ami kikényszeriti a gonoszság misztériumát, XVI. Benedek halált, a Hamis Próféta Bergolio új világvallását, és az Antikrisztus fellépését, a "Világkormány" felállitásával azt a szövetséget, amivel megkezdődik a Bibiliai 7 esztendőként jelzett időszak, a pecsétek feltörése...

________________________________________________________
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 

 

Facebook

Elérhetőség

Patrona on Facebook

Látogass el ide:
https://www.facebook.com/Patrona-418478858335910/?fref=ts

Levelezőlista
Statisztika

Most: 1
Összes: 93764
30 nap: 968
24 óra: 47