Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nagy háború - Nagy figyelmeztetés

Ami az egészségügyben egy gyermekorvos szerint paradigmaváltáshoz vezető tapasztalat, az a biztonságpolitikában ill. az időjárási szélsőségek erősödése és sűrűsödése kapcsán is életünket egyre közvetkllenebbül befolyásolhatja, kisgyermekes családok esetén különös figyelmet érdemlő fejlemény, amiről nem illik érdemben, eleget beszélni -csupán a politikai migrációban vagy "zöldségben" merül ki a helyzettel való foglalkozás.

Először is: kerüljük a fölösleges félelemkeltést, ijesztgetést. Nem jó ilyennel foglalkozni, ezért higgadtan, nyugodt, tiszta szivvel fogadjuk az alábbiakat!

Mivel a kérdéskör hitkérdés és a világ jelenlegi helyzete, állapota, így akire első körben hivatkoznék, Jézus: "az Én békémet adom Nektek, nem úgy, ahogy a világ adja!" A félelem nem Istentől való, és Isten nem rosszat akar, irgalmas, de a bűnnek következményei vannak.

 Egy olyan folyamatnak vagyunk szemtanúi világszinten, minden területen, beleértve az egyházat, a társadalmi-gazdasági-politikai, az egészségügyi, és minden egyéb területet, amit úgy gondolhatjuk, nem láthatunk át, nincs egy egységes rendszerlogika mögötte. Sajnos mára fel lehet ismerni az Igazság mellett elköteleződve ezeket az egységes irányba mutató folyamatokat, és belátni, hogy amit eddig elképzelhetetlennek hittünk, mára valósággá érik!

Ez a rendkivül összetett, minden terültre kiható folyamat a nyilvánosság szeme előtt, mégis elhallgatva zajlik. Egy példája:

gloria.tv/article/qYcuP2GGJVxU46XoEJtCAdBbd

 Ha a cikk igaz, Bergolio kijelentette magáról, hogy nem pápa. Hivatalosan nyilvánvaló eretnekséget erősit meg.

 DE szerte a világban az ember által eddig nem befolyásolhatónak vett természeti körülmények, jelenségek is figyelemre méltóak. Nehéz elég pontosan leirni és bemutatni, ráadásul rengeteg félreértés, téves ismeret, fogalmi zavar neheziti a megértést. Egyesek világ végét emlegetnek, mások negyedik ipari forradalmat, stb. De a legpontosabb, legérdekesebb és sokak szerint leginkább megalapozott értelmezést nem tolmácsolják.

Olyan csillagászati eseményt figyelhettünk meg pl. 2017. szeptember 23-án, ami soha többé nem fog megtörténni, de egyszer már megtörtént: a 'hivatalos' zsidó évszámitás első évében, amikor Ádámnak és Évának az irások szerint Isten megigérte az üdvözitő eljövetelét, és egy az egyben megfelel a Szentirásban leirt képnek: "az égben nagy jel tűnt fel: öltözete a Nap, fején 12 csillagból álló korona, éppen várandós volt, és vajúdot..." . Ezzel a nappal kezdődik a zsidó újév is, ami szintén különleges értéket képvisel, melynek jegyeit leforditva: vigyázz fegyver, fegyver, fegyver (háború). Már La Salette-ben, majd többek közt Fatimában, Garabandálban meg lett jövendölve, hogy elkezdődik egy időszak, amit utolsó időknek, az idők végének, stb. neveznek, és amit a béke új korszaka fog felváltani, az eucharisztikus Krisztus uralma, Krisztus dicsőséges, felhőkön jövő második eljövetelével, tűzitélettel folytatódik a földi élet mintegy ezer évig -nem lesz világ vége. Ez a csillagászati együttállás egyedülállóan, soha vissza nem térően ráillik az irásokra: egy asszony (Szűz csillagkép) aki várandós (9 hónapig a méhében mozgott a Király, a Megváltót jelképező bolygó, a Jupiter), Napba öltözött (aznap a felkelő Nap világitja be a testét), 12 csillagból korona veszi körül a fejét, vajúdni kezd (kilép belőle a Jupiter), a Vörös Sárkány el akarja ragadni gyermekét (egy kisbolygó ott áll, mintha el akarná ragadni a gyermekét.

csillagok-szept-23-an.jpgwww.katolikus-honlap.hu/1701/170923.htm

www.eucharisztikuskongresszus.hu/PA_hit_182.html

 www.romancatholicman.com/revelation-12-sign-september-23-2017/

itt olvashatsz róla bővebben, de nem teljeskörűen. Itt a belső összefüggések, logika adja ki a teljes képet, amit nem ál módomban teljes körűen közre adni, idő hiányában

A Fatimai jelenéseknek  a Napcsodával 2017.október 13-án ünnepeltük a 100. évfordulóját!

Nem tudjuk a pontos időpontokat, de római katolikus egyház már jó 150 éve bejelentette LA Salette elismerésével, hogy az emberiség az utolsó korszakába lépett. Idős nénik, bácsik ma is mondják, hogy ezt a világháborúk idején is tudták, és várták. SOkan a harmadik nagy háborúval.

 

Ez a kisbolygó vörös, és sokak szerint kifejezetten sárkány alakú -és valóban: kutyacsont alakúra gömbölyödött sárkányszerű élőlényt formáz egy kép szerint...) más értelmezések szerint egy NASA és egyéb forrásokból származó, csak infravörös tartományban látható bolygó, amit Nibirunak vagy X-bolygónak nevezett égitest, ami porfelhő vesz körül, és erős gravitációs hatása érzékelhető, A Földnél 3-12-szer nagyobb, a pályája nem ismert, de egyes feltételezések szerint a Jupiter felé halad, és most, szept 23-a körül lehetséges, hogy ütközik is a pályájuk, a Jupiter "sarkát" a porfelhő eléri -ez később akár a Földet is elérő katasztrófát jelezhet elő-; ez a bolygó okozhatta Krisztus kereszthalálakor azt a 3 órás napfogyatkozást, amire semmilyen más csillagászati esemény nem adhatott okot, hiszen a leghosszabb Napfogyatkozás is csak mintegy 7 percig tarthat, s ezzel, hogy a Nap és a Föld közé állt, okozhatta a történelmi feljegyzések (3 nem zsidó forrásból, nem területén) szerint megfigyelt jelenségeket, földrengéseket). Fatima 100. évfordulója is ekkor jár le, a pápa jelenése is, mely szerint 100 évet kapott a Sátán az egyház tönkretételére, ráadásul több forrásból előre jelezték, hogy már nincs több pápája az egyháznak, merthogy innentől Krisztus maga uralkodik. Ezek: Malakiás, akinél most római Péternél tart a sor, vagyik Benedek volt az utolsó pápa sorszámmal, sorszám nélkül pedig visszakerült a kulcs a római Szent Péter apostolhoz, nincs több érvényes pápa, akinek jelentős lehet a pályafutása. Garabandálban is ezt jövendölték: 3 pápa az akkoritól ( de a 30 napos pápát nem számitva, a látnok szerint) Benedek volt az utolsó érvényes pápa. Assisi Szent Ferenc irja, hogy pusztitót küld népe, egyháza bűneiért Krisztus az utolsó időkben, Pió atyának tulajdonitott jóslat szintén megemlékezik erről az időszakról, a 3 napról,de maga a Szentirás is jelzi: a legfőbb pap (pápai trónon ülő) aki a legszentebb áldozatot (eucharisztia) bemutatja, lesz a Hamis Próféta, aki beszünteti majd -3 és fél évvel az esemény után a legszentebb áldozat, eucharisztia bemutatását, akit az Antikrisztussal együtt élve dobnak a tüzes tóba. Minden egyház és pápahű katolikus várhatja, hogy nyilvánvalóvá váljék, és megfelelő fórumon ezt kijelentsék, addig is körültekintően kell eljárni azzal, akit a világ, és az egyház most még Péter jogos utódjának hisz, annak ellenére, hogy megalapozottan feltehető több (5) okból is, hogy kánonjogilag sem érvényes pápasága, és erről pápaválasztó biboros éppúgy tanúságot tesz, mint más egyházi és világi források, más jelekényüldöről nem is beszélve (nem vette fel a pápaság jelvényeit, csupán Róma püspökének hivatja magát, nem vette fel a pápai cimet, stb.). Mindenesetre a Fatimai jóslat a pápáról tökéletesen ráillik a mai helyzetre, ahol a fehér ruhás püspök (Benedek) egy forradalmi, háborús helyzetben, feltehetően még idén, paptársaival együtt meggyilkolnak, és iszonyatos keresztényüldözés kezdődik, ill. felemelkedik egy "új, hamis egyház", egy világvallás, ami majd előnyt élvez minden mással. Benedek azt nyilatkozta, sosem volt még ilyen közel a Fatimai jóslat beteljesedése.

Hazugságokkal van tele életünk, s az egyházunkba is beszivárgott. Lássuk át, még a fatimai jelenés Luciáját is elhallgattatták, és a harmadik titok nem került nyilvánosságra: ha megnézzük a felvételeket Luciáról 1960 előtt és után, lehet látni, hogy egész más arc köszön vissza ránk: a szikár, ovális, összenőtt erős szemöldökű, komoly arc helyett egy mosolygós, derűs, szögletes arcú, egészen más karakterű arc köszön vissza. Ez a két személy nem lehet egy! Innentől minden nyilatkozat és forrás is, ami 1960 után az állitólagos nővértől származik, felülvizsgálatra szorul!


És lehetne még hosszan sorolni ezeket az alátámasztó jeleket.
Az az érdekes helyzet állt elő, hogy erről bár kevesen tudnak, ezzel kapcsolatban óvatosan fogalmaznak, mégis, mostmár nem ilyen-olyan felekezetek, megalapozatlan újságcikkek, hanem a leghűségesebb katolikus magból becslések szerint 10-20 millióan, köztük neves biboros, püspökök, papok, teológusok, és tudósok képviselik ennek az elgondolásnak lényegi magját.

Talál-e hitet Krisztus, mikor visszatér? Hisz-e ma a keresztények, katolikusok zöme Krisztus dicsőséges, nem földi visszatérésében? Tekintve, hogy a keresztények és katolikusok kevesebb mint fele, Amerikában a katolikusok 20% alatt képviselik még az alapvető hittételeket, igy elmondható, hogy a maradék, nagyobbik rész csupán névleg képviseli vallását, és a hittagadás legsúlyosabb formáit képviselik, ráadásul legalább 100 éve erősen jelzik, hogy az egyházba beszivárogtak különöző bomlasztó erők, kommunista, szabadkőműves és egyéb forrásból a felső papságba is, méghozzá jelentős számban, melyek hiteltelenné tették az egyházat. (Csak egy nemrégiben felbukkant hir szerint egy hölgy egy év alatt ezeregyszáz főt szervezett be szeminaristának amerikában, hogy a kommunista államok munkájáról, a békepapságra, besúgókra ne is térjünk most ki). A papok, hivek egyaránt hiányában vannak mind hitük alapos ismeretének, mind a mellette való kiállásnak, hitnek. Soha nem tapasztalt szakadás előtt áll az egyház, hiszen még nem volt rá példa, hogy tanitásában eltérjen, márpedig nemcsak elméletben, de gyakorlatban is ellentmondásban állnak az egyes egyházak, és Róma ez ellen nem tesz semmit, sőt, támogatja, különösen a hires-hirhedt Amoris Laetitia nevezetű pápai dokumentummal. Krisztus visszajövetele előtt egyháza ugyanazt fogja végigélni, mint alapitója, ahogy mondják. Keresztre feszitik, mint Magyarországot is, az elmúlt 100 évben ez megnyilvánulhatott. S ha bekövetkezett a halál, az előfeltétele a feltámadásnak, ami nem hit, hanem bizonyosság kérdése lesz a megjelölt mintegy 7 éves eseménysor után Krisztus látható visszatérésével.

https://www.facebook.com/1540348815975173/photos/a.1541372742539447.1073741828.1540348815975173/1642988402377880/?type=3&theater

 Ezen a honlapon több menüpontban is olvashatsz a témáról, mint Nyitott idők, Lelkigyakorlat, Fontos tudni +++

 

Minden esetben kérd ki csendben Isten véleményét, ha vallásos vagy, hogy Ő vezessen abban, mit hiszel el, és mit nem. Csendesedj el, hagyd, hogy Ő szólison meg, és ne csak te beszélj hozzá. Egyedül Ő győzhet meg az Igazságról.

 

Közreadok egy listát, amivel várt vagy váratlan helyzetekben (időjárási szélsőségek, és forradalmi helyzetek, háborúk esetén) fel lehet késziteni a családot. Aki megteheti, ezeket kéne a spajzban tartalékolnia, ahogy nagymamáink és a régi jó háziasszonyok mindég is tették!

www.vegido.oldalunk.hu/site.php

http://5mp.eu/web.php?a=vegidok&o=5EDlqzOOc5        

Ezeken a linken minden fontos mellékes adat elérhető.

 

Legjobb tudomásom szerint semmi sem ment már meg minket attól, hogy idén, 2017 szeptember környékén kitör egy világháborús helyzet. A fenti linken össze vannak szedve minden területről infók, amik segitenek a tájékozódásban, de az engeszteléssel foglalkozó oldalak is foglalkoznak nemcsak a vallási, de a világi tartalmakkal is.

 jezusuzenete.hu/2017-oktober-18-itthon-az-ur-jezus/

Nem kell megijedni, örülni kell, Jézusban bizni, és szeretni...

Az egyházunk harcos, és Jézus küzdelemre, áldozathozatalra hiv, amiért bőséges jutalmat szán nekünk! Ma keresztények, katolikusok egy része csendben készül a mártiromságra. Legalább annyi áldozata lesz ennek a háborúnak, mint az 1+2. vh-nak, illetve ahány gyermekmagzatot meggyilkoltak! Ez másfél milliárdra van becsülve, a világ legnagyobb gyilkossága most azokon lesz megengedve, akik ezt engedték -rajtunk. Akik elfordultak Istentől, megtapasztalják, milyen nélküle a világ! Enélkül azonban tovább folytatódna a az emberiség szenvedése, és a lelkek üdvösségének elvesztése a bűnök miatt! Gyengék vagyunk, gyenge a htünk, ezért erősödjünk meg, imádkozzunk, és bizakodjunk! Az életünk, és sokak élete múlik most ezen, ezért teljes figyelmünkkel és szeretetünkkel mondjuk az imát, minden más elé helyezve, a legdrágább időnkből, méltó áldozatul!

 

Spajzolás

Amire számithatunk:

várhatóan kimarad a gabonatermés jövőre (ergo az idei búzát esszük jövőre, meg az azt  követő évben, és még vetni is kell valamiből, hogy az azt követő évben legyen -tehát 3x akkora a gabonaszükségletünk...) Mivel a háborút szinte bizonyosan nagy atomcsapással zárják le, ami nem hazánk közelében lesz, de az egész bolygón érződik majd a hatása, és a csapások, amik ezt követik, készüljünk fel. Legnagyobb fegyverünk a szeretetünk, hitünk, reményünk, engesztelésünk -legyen rózsafüzér, és szentelmények: skapuláré, Benedek kereszt és csodás érem!

skapulare-himzett-regi.jpghimzett skapuláré

hu.pinterest.com/renatagln/treasure/

Mivel várhatóan a járvényok mellett atomcsapással is számolnunk kell, ez ellen jó: spirulina, chlorella, barna alga, homoktövis, jód megfelelő formában (Kék jód csepp, vagy jodid tabletta), csiráztatott mavak (búza) és más méregtelenitők, májvédők.

 

 

 

1 főre - 1 családra + a családi körnek, szeretteknek, szomszédoknak
  kb.
25 kg - 300 kg -500 kg liszt
10 kg - 50 kg - 100 kg búza, árpa, gabona mag (tiszta, hántolt), vetőmag, gumó
30 kg - 300 kg - 500 kg termény: gabona, kukorica, napraforgó takarmány tyúk, fürj tartáshoz (fürjet akár lakásban is, háziállatnak -egészséges, és friss tojás akár a bérházban ; falra szerelhető kis ketrecben minimális helyigénnyel akár 60 db is elfér, megfelelő körülmények közt naponta tojik).
         házi őrléshez malom
20 kg - 51 kg - 100 kg cukor
2 kg -5 kg - 10 kg tiszta, valódi só
10 -50 - 100 kg hagyma
20 - 70 - 120 kg krumpli
5 - 20 - 30 kg bab
zöldségek: répák, zeller, retek, cékla, stb
gyümölcsök: alma, körte, stb.

fűszerek: izt adnak az ételnek, jobb közérzethez és egészséghez segitenek, betegség esetén is fontosak:
paprika, bors, köménymag, kurkuma, római kömény, curry, gyömbér, nigella mag
medve- vörös- fokhagyma, snidling, petrezselyem, lestyán, zeller, kapor, turbolya, kakukkfű, rozmaring, oregáno, majoranna, bazsalikom, száritott gomba (fafül), mustármag,
fahéj, szerecsendió, vanilia (kivonat), citromhéj (kivonat) kardamom, szegfűszeg, ánics, csillagánizs, stevia / jázminpakóca / édesfű
fokhagyma, hagyma granulátum, hosszabb eltarthatóságű olajok, kivonatok ezekből
Természetes vanilia kivonat/aroma
Mustár, torma, kecsap, majonéz
 
 
 konzervek:
3x 10 - 50 - 100 halkonzerv ; húskonzerv, májkrém ; kukorica, borsó, zöldbab, stb.
25 - 100- 150 gyümölcs lekvár, befőtt (szilva, barack, piros gyümölcsű lekvár, almapüré, kompót, stb.)
5 - 30 - 50 liter szörp
Italok : teafüvek, csipkebogyó, kamilla,  citromlé, citromkivonat, vaniliakivonat, kakaó, maláta, cikória, Karamalcz, kávé, stb.
15 - 70 -100 üveg savanyúság (uborka, csalamádé, cékla, káposzta, stb.)
3 - 10 - 15 liter ecet
1 - 3 - 5 kg citromsav
5- 30 - 50 kg mosószer: nátrium-perkarbonát, mosószóda, mosószappan és pora, citromsav, bórax, szódabikarbóna, mosódió, és a kedvenc mosószer, mosóparfüm, illóolaj, öblítő ; hamu lúg azaz sima égetett fa hamuja vízzel összeérlelve, leszűrt vizet használjuk fel; gesztenye gubacs.
Ha nincs szennyvízhálózat, a bio, természetes megoldást érdemes használni ezért is!
hüvelyesek, lencse, mák, dió, árpa, gríz, zsemlemorzsa, chia, len, szezám, stb.
1 zsírosbödön zsírral
5 - 25 - 40 liter olaj (kókuszzsír -ez leszűrve sütésnél újrahasználható, napraforgó -ez mécseshez, világitáshoz is fogyhat, oliva)
fényforrások: elemlámpa+elem, szolár, gyertya, petróleum lámpa, napraforgóolaj kanóccal, mozgásérzékelős, fényérzékelős szolár lámpák a kert sarkaiba, stb.
tiszta víz és tárolására alkalmas edények, flakonok
önvédelmi fegyverek: ima, gázspray, gázpisztoly, bot, kés, íj, csúzli, koktél, stb.
2 évre való tűzifa, fűtés, főzés -esetleg mini házi kandalló etilalkohollal, gázpalack, sparhelt, stb.
takaró, hálózsák, és olyan téli ruha, ami fűtés nélküli lakásban, bérházakban is segít átvészelni a mínusz 20 fokokat!
túrafelszerelés, túlélő készlet, cipő, csizma
 20 -50-100 kg méz
gomba, házi gombatelep (főleg télre, mikor nem köpik be, nem kukacosodik)
kovász, élesztő, sütőpor, szódabikarbóna
daráló
házi konyhakert (fűszerek, gyümölcsök, hagyma, eper, bogyósok akár beltérre is, függőfalra, függőkaspóra, balkonra, télre-nyárra) és levegőtisztító növények szmogriadók, rossz időjárás, betegség idejére is.

alkoholok: bor, pálinka, rum ezek fertőtlenítőszerek, hangulatjavítók, és cserélni lehet más szükséges dolgokra -ezért hordónyival is jöhet belőlük.
Élvezeti cikkek: kávé, cigi - cserére szintén hasznos, csokoládé
Vetőmagok, gumók
Állateleség
Mirelit áruk (sajt, vaj, zöldség, gyümölcs, húsáru, élesztő, zöld)
Tejtermékek: tejpor, süritett tej, tejszin, tartós tej vagy tej utánpótló gazda, sajt és vaj (fagyasztva is), natur joghurt, kefir és tejföl kultúra
 
Gyógyszer, kötszer, fájdalom csillapító, higiéniás termékek (szappan, sampon, fogkefe, női havi és borotva, papirok: zsebkendő, WC papir, papirtörlő, fültisztitó, fogselyem, stb.)

Táplálék kiegészítők:
frissen csiráztatott mag (pl. búzamag: 1 jó órára beáztatjuk, két nedves ruha közé vagy szűrőre tesszük letakarva, átjárja a levegő, ne penészedjen. Nyersen és málénak, kásának hamuban sült pogácsának elkészítve )
1 kg C-vitamin / aszkorbinsav E300 (1kg 3-4000 ft között van, eltartható, miért kéne kapszulákért fizetni, hisz ez befőzéshez, teához, tartósitáshoz és hétköznapokban is remek), természetes forrású C-vitaminnal keverve jelentősen nő a hasznosulása a szervezetben, pl. acerola por, melynek harmada természetes C-vitamin, vagy fekete ribirli, csipkebogyó, stb.
D vitamin
K vitamin
karotin, / A vitamin / répalé
folsav
spirulina és chlorella alga italpor, por, őrlemény:  nagy kiszerelésben -ha valahol a földgolyóbison ledobnak egy kis atombombát, ugyanúgy segit a túlélésben, mint bármely más esetben, merthogy a bükki fövesember, Gyuri bácsi szerint is ez az egyetlen, országunkban nem előforduló növény, amit az itthon termőkkel nem tudunk igazán kiváltani! Szokták mondani, hogy 1 grammja 1 kg zöldségnek felel meg, minden szükséges tápanyag benne van, méregtelenit, segiti a gyógyulást és az immun erősitését.
Homoktövis

szelén, cink, kilós taurin és fehérje por, tejpor, mazsola, multivitamin, vas, gyógynövények, teák -kamilla, kakukkfű, hárs, csipkebogyó, bodza, stb.

áram generátor, akkumlátorok, mágnes motor, házi nap és szélerőmű; világitás
üzemanyag -benzin, dizel, stb. és autámok, hegesztó szerviz
 
védelmi átalakitásokhoz és önellátásra való áttéréshez szükséges alapanyagok, pl, szerszámok, hegesztő, fa, fém alapanyagok, festékek, szögesdrót, villanypásztor, stb.
 
vásárlásnál aki nagyobb tételben teheti, vásároljon nagykereknél, nagyobb kiszereléseket akár alacsonyabb áron, vagy háztájit!
 

víztisztító (ozmózisos, vagy páralecsapódásos), esővizfelfogó, vízmelegítő - szenes szamovár

Fontos a   t á r o l á s : átgondolt, átlátható, tiszta, száraz, bogaraktól, rágcsálóktól elzárt térben, légmentesen lezárva, hűvösben, stb.

Rovar és növény védelem (élelmiszer és ruhamoly, neem olaj és biológiai trágya (EMbió) permetszerek

Eltevéshez szükséges kiegészitők: befőttes üvegek, celofán, szalicil, szkorbinsav (C-vitamin) citromsav, pektin, agar-agar alga, zselatin, stb.

Házilag készithető könnyen lekvár, szörp, különféle zöldség, gyümölcs, de hús és kész étel befőttek is: babgulyás, sült hús zsirárban, töltött káposzta, sólet, vagy hurka, májkrém, akár disznósajt befőtt is! Mi lenne ha nem hűtőt használnánk, hanem ebédre saját házi konzervünket vinnénk, vagy túrára, külföldi utunkra?

Legyen előkészitve minden: ne kelljen mosni, fertőtleniteni, energiát és vizet felhasználni akkor már felhasználni.

 

A legfontosabb fegyver a rózsafüzér, skapuláré, csodás érem, Benedek érem és kereszt, kép a Szent Arcról (Jézus arcmása), szentképek, Szeretetláng, Élő Isten Pecsétje, Üdvösség érem, stb.

 
 

 

Facebook

Elérhetőség

Patrona on Facebook

Látogass el ide:
https://www.facebook.com/Patrona-418478858335910/?fref=ts

Levelezőlista
Statisztika

Most: 1
Összes: 112028
30 nap: 1157
24 óra: 34